Kunskapsbas

Ämnen
Säga upp ditt konto
Radera ditt konto
Starta om länken

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Kan jag radera mitt konto?

SR
Steven Reinartz, 6 maj 2024
Observera: Metoderna för kontouttag och dataradering som diskuteras i denna artikel är icke-återvändande. Använd därför försiktighet när du begär dessa tjänster.

Du har flera alternativ om du vill att data på ditt Pipedrive-konto ska raderas helt.


Säga upp ditt konto

Om du inte tänker använda ditt konto längre, gå helt enkelt igenom den vanliga avsluta flöde.

När ett betalt Pipedrive-konto stängs, planeras kontot och dess data att raderas permanent inom sex månader från stängningsdatumet. Testkonton kommer att raderas inom 60 dagar från stängningsdatumet enligt våra datapolicyer för lagring.

När du har avslutat ditt konto är du klar och behöver inte vidta några ytterligare åtgärder.


Radera ditt konto

Om du vill radera dina kontouppgifter omedelbart, kontakta support och begär en manuell kontoradering. När kontot har raderats kommer det att tas bort från vårt system, vilket innebär att du inte längre har tillgång till det.

Observera: Den manuella raderingsprocessen kan ta upp till 48 timmar.

Starta om länken

Använd starta om länken om du vill ta bort dina kontouppgifter utan att stänga ditt konto.

Länken kommer att ta bort alla affärer, personer, organisationer, produkter, anteckningar och filer i ditt konto. Det kommer dock inte att återställa dina kontoinställningar: pipeliner, faser, anpassade fält, användare, etc.

Observera:

1. Endast kontoinställningsadministratörer kan begära starta om länken. Om du vill börja om, kontakta vårt supportteam.

2. Vi rekommenderar att du exporterar dina data innan du återställer eller tar bort ditt konto, eftersom det inte kan återställas när det väl är borttaget.

Obs: Om du stänger ett testkonto kommer dina data att kunna återställas i 60 dagar. Kontakta vårt supportteam för hjälp.
Var den här artikeln till någon hjälp?

Ja

Nej

Relaterade artiklar

Frågor?

Kontakta oss