Kunskapsbas

Kunskapsbas/Komma igång/Importera data/Importera: provimport...

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Importera: provimportkalkylblad

JT
Jenny Takahara, 2 november 2023
Obs: För information om hur du importerar kalkylbladsdata till Pipedrive, kolla in den här guiden.

Om du behöver hjälp med att importera data till Pipedrive kan du börja med en mall för att se hur du bäst går tillväga.

Kalkylbladet som bifogas den här artikeln, Pipedrive provdata, ger tydliga visuella ledtrådar och viktig referensinformation för att komma igång med Pipedrive.

Kolumnerna i provkalkylbladet är färgkodade och ger beskrivningar av de olika fälten, vilket gör att kolumnrubrikerna lätt kan identifieras i Pipedrives importfunktion.

Du kan fylla i din egen data i detta kalkylblad eller använda det för att få insikt om var du ska mappa de olika Pipedrive-fälten i din egen kalkylblads kolumner.

Var den här artikeln till någon hjälp?

Ja

Nej

Relaterade artiklar

Frågor?

Kontakta oss