Kunskapsbas

Ämnen
Just nu
Senaste 7 dagarna
Säkerhetsbedömning
Aktiva enheter
Enhetshistorik
Revisionslogg
Summering via säkerhetsöversikt e-postmeddelanden

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Säkerhetspanel

JT
Jenny Takahara, 2 november 2023
Observera: Vissa funktioner för säkerhetspanelen är endast tillgängliga med Pipedrives Enterprise-plan.
Säkerhetspanelen är som standard endast synlig för admin-användare. Synligheten av säkerhetspanelen för vanliga användare kan slås på av admin-användare under behörigheter.


Data säkerhet är en av de viktigaste komponenterna för alla kundinriktade företag. Med funktionen säkerhetspanelen får du full transparens när det gäller användaråtkomst och säkerhetsrelaterad verksamhet i ditt Pipedrive företagskonto, samt tips om hur du förbättrar säkerhetsinställningarna för dina data.För att se säkerhetspanelen för ditt Pipedrive företagskonto, gå till Inställningar > Säkerhetscenter > Panel.

Screen_Shot_2020-08-25_at_4.26.34_PM.pngI den första avsnittet på din panel kan du se information relaterad till användaråtkomst i ditt Pipedrive företagskonto.
Du kan sväva över och klicka på varje avsnitt för att se mer information.

Screen_Shot_2019-06-04_at_1.38.10_PM.png

Just nu

 • Användare inloggade – En lista över användare som är inloggade på ditt Pipedrive-företagskonto för tillfället och deras platser. Du kan också se antalet användare som är offline och tiden de loggades ut.
 • Unika platser – Antalet enheter som är inloggade per plats, i fallande ordning


För att få mer information om enheter och användare som för närvarande är inloggade på ditt företagskonto kan du klicka på avsnittet Aktiva enheter längst ned på instrumentpanelen.


Senaste 7 dagarna

Observera: Detta är tillgängligt på alla Pipedrive-abonnemang.
 • Nya enheter – Antalet nya enheter som användes för inloggning under de senaste 7 dagarna, vilka användare som loggade in med dessa enheter och inloggningstiden
 • Nya platser – En lista över nya platser där enheterna loggade in från under de senaste 7 dagarna, vilka användare som loggade in på dessa platser och inloggningstiden
 • Säkerhetshändelser – Antalet och typen av säkerhetshändelser relaterade till och utförda av dina företagsanvändare under de senaste 7 dagarna. För att se dessa händelser, klicka på "Audit log" i det nedre avsnittet av instrumentpanelen.
 • Utloggning – Antalet gånger som Logga ut eller Logga ut alla-knappen har klickats på från enheterna eller säkerhetsinstrumentpanelen, vilka enheter som loggades ut som ett resultat och tid och datum för utloggningen

Säkerhetsbedömning

Observera: Denna funktion är tillgänglig i alla Pipedrive-planer.


Denna avdelning för Säkerhetsbedömning ger dig en rapport om vilka Pipedrive anser vara potentiella säkerhetsbrister i ditt Pipedrive-företagskonto, baserat på aktuella tillgångs- och användarinställningar för behörighet.

Åtgärderna kategoriseras som HÖGRISKPROBLEM, LÅGRISKPROBLEM eller ICKE-PROBLEM. Om det finns några högrisk- eller lågriskproblem kommer varningar och förslag att ges för att minska mängden säkerhetsrisk som upptäcks i ditt företagskonto.

För att se de åtgärder som Pipedrive använder för att bedöma kontosäkerhet kan du klicka på "Se vad du kan förbättra".

Screen_Shot_2019-06-04_at_3.38.17_PM.pngGenom att klicka på "Granska behörigheter" kommer du direkt till företagets behörighetsinställningar så att du kan justera dina användarbehörigheter därefter.
Genom att klicka på frågetecknet bredvid varje åtgärd får du en tooltip från Pipedrive om hur du kan förbättra denna specifika säkerhetsåtgärd i dina företagsinställningar.

Observera: Beroende på din verksamhets art och upplägg kan säkerhetsvarningar och tips som föreslås vara av kritisk betydelse för ditt företagskonto. Vi rekommenderar att du går igenom åtgärderna för att se vilka som kan vara mest relevanta för dig innan du gör några behörighets- eller inställningsändringar.

Aktiva enheter

Observera: Funktionen för aktiva enheter är en av de många användbara funktionerna i Pipedrives företagsplan.

Under Aktiva enheter kan du se alla enheter som för närvarande är inloggade på ditt Pipedrive-företagskonto.

Screen_Shot_2019-06-04_at_1.53.37_PM.png


Följande fält visas för varje enhetspost:

 • Användare - Användaren som är inloggad med enheten och behörighetsnivån de har
 • Enhet - Enheten som användes för inloggning
 • Plats - Platsen där enheten loggade in ifrån och IP-adressen
 • Inloggning - Datumet och tiden för inloggning samt metoden som användes för inloggning
  (30d) innebär att användaren klickade på knappen "Kom ihåg mig" när de loggade in på Pipedrive och kommer att förbli inloggad i 30 dagar.
  (12h) innebär att användaren inte klickade på knappen "Kom ihåg mig" när de loggade in på Pipedrive och kommer att loggas ut automatiskt efter 12 timmar.


Om du sveper över enhetsposten kan du manuellt logga ut den enheten genom att klicka på knappen "Logga ut" som visas på höger sida.

Screen_Shot_2019-06-04_at_2.31.06_PM.png


Filterknappen i det övre högra hörnet ger dig möjlighet att välja vilken användare du vill se. Om du vill tvinga utloggning för alla filtrerade enheter eller exportera denna lista till ett kalkylblad kan du klicka på ""-ikonen.

Screen_Shot_2019-06-04_at_3.00.53_PM.png

Enhetshistorik

Observera: Funktionen för enhetshistorik är en av de många användbara funktionerna i Pipedrives företagsplan.

Under enhetshistoriken kan du se en lista över alla enheter som har använts för att logga in på ditt Pipedrive-företagskonto under de senaste två månaderna.

Screen_Shot_2019-06-04_at_1.53.54_PM.pngFöljande fält tillhandahålls för varje enhetspost:

 • Användare - Användaren som loggade in med enheten och behörighetsnivån de har
 • Enhet - Enheten som användes för att logga in
 • Plats - Den plats där enheten loggade in från samt IP-adressen
 • Inloggning - Datum och tid för inloggning samt metod som användes för inloggning
 • Utloggning - Datum och tid för utloggning samt metod som användes för utloggning. Utloggningsmetoden kan antingen vara manuell eller genom att tiden går ut.

Knappen för filter längst upp till höger ger dig möjlighet att välja vilken användare och tidsperiod du vill se. Knappen "..." låter dig också exportera dina filtrerade resultat till en kalkylblad.

Screen_Shot_2019-06-04_at_3.04.34_PM.png

Revisionslogg

Observera: Funktionen revisionslogg är en av de många användbara funktionerna i Pipedrive's Enterprise-plan.

Under avsnittet Revisionslogg kommer du att få en logg över alla säkerhetsrelaterade ändringar som har gjorts i ditt företagskonto av vilken användare som helst under de senaste två månaderna. Konfigurerade säkerhetsvarningar kan spåras under fliken Varningar.

Screen_Shot_2020-04-03_at_10.33.11_AM.png


Följande fält tillhandahålls för varje säkerhetsrelaterat händelse:

 • Användare – Användarnamnet och behörighetsnivån de har
 • Händelse – Den säkerhetsrelaterade händelsen som inträffade
 • Typ – Typen av säkerhetsrelaterad händelse som inträffade
 • Tidpunkt – Datum och tidpunkt för den säkerhetsrelaterade händelsen


Uppe i högra hörnet kan du filtrera för användaren, typen av säkerhetshändelse och tidsram. Knappen "" kommer också att tillåta dig att exportera dina filtrerade resultat till ett kalkylblad.

Screen_Shot_2019-11-15_at_3.55.17_PM.png


Summering via säkerhetsöversikt e-postmeddelanden

I början av varje månad kommer alla administratörer och användare med behörighet att se säkerhetsöversikten att få ett e-postmeddelande med en sammanfattning av säkerhetsrelaterade händelser som inträffade föregående månad.

Detta e-postmeddelande kommer att presentera antalet nya enheter, nya platser, säkerhetshändelser, tvingade utloggningar, samt hög och låg-risk säkerhetssårbarheter.

Security_Dashboard_Monthly_Summary_email.png

Om det finns något som är värt att undersöka ytterligare kan du klicka på "Säkerhetsöversikt" för att direkt komma till säkerhetssidan i ditt Pipedrive-konto.

Var den här artikeln till någon hjälp?

Ja

Nej

Relaterade artiklar

Frågor?

Kontakta oss