Znalostní báze

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Kdo je správce účtu mého účtu?

JT
Jenny Takahara, 31. října 2023

Administrátorský uživatel s přístupem ke nastavení účtu je první uživatel, který nastavil účet a uživatelé, kterým poté přiřadil administrační status.

Pokud nevíte, kdo je administračním uživatelem ve vašem účtu, z bezpečnostních důvodů a pro zachování soukromí uživatelů vám naše podpůrné agentury nemohou tuto otázku zodpovědět. Bohužel není možné, aby vám naši podpůrní pracovníci poskytli tuto informaci.

V takovém případě byste mohli zkontrolovat uživatele, od kterého jste obdrželi pozvánku do služby Pipedrive. V mnoha případech se tento uživatel stále považuje za administračního uživatele.

V opačném případě se budete muset obrátit na svého manažera, nadřízeného, správce IT nebo kolegy, abyste zjistili, kdo je administračním uživatelem vašeho účtu.

Poznámka: Původní tvůrce účtu získává administrační status pro nastavení účtu, nicméně tento status lze odebrat nebo přidělit jiným uživatelům. Další informace o správě uživatelů naleznete v tomto článku.
Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás