Skontaktuj się z nami
Status:

Pipedrive

Zapier — Automatyczne wysyłanie wiadomości Gmail o nowych szansach sprzedaży w Pipedrive


Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych szansach sprzedaży w Pipedrive na pocztę Gmail, możesz do tego wykorzystać Zapier..

Czego potrzebujesz

Przygotowanie kont

Aby powiązać konto Pipedrive z usługą Zapier, potrzebujesz aktywnego konta Pipeline. Jeśli chcesz zapoznać się z Pipedrive, kliknij tutaj. Więcej informacji o pierwszych krokach z Pipedrive w usłudze Zapier można znaleźć tutaj..

Aby powiązać konto Pipedrive z pocztą Gmail, potrzebujesz aktywnego konta Gmail. Więcej informacji o pierwszych krokach z Gmail w usłudze Zapier można znaleźć tutaj..

Połączenie kont

Kliknij tutaj, aby automatycznie wysyłać wiadomości Gmail o nowych szansach sprzedaży w Pipedrive CRM.

  1. Wybierz swoje konto Pipedrive z listy kont lub połącz nowe konto.
  2. Aby połączyć nowe konto Pipedrive, musisz podać prywatny klucz API, który znajdziesz w sekcji API w ustawieniach konta Pipedrive.
  3. Wybierz swoje konto Gmail z listy kont lub połącz nowe konto.
  4. Za pomocą pól w Pipedrive określ elementy Do, Temat i Treść wiadomości Gmail.

    Wyślij e-mail.

  5. Kliknij Zapisz + Zakończ..

Przetestuj akcję Zap, aby upewnić się, że działa prawidłowo. Jeśli wyniki są zadowalające, nowe szanse sprzedaży w Pipedrive będą przesyłane automatycznie na pocztę Gmail.

Uwaga — Jeśli w przyszłości zechcesz zmienić tę integrację Pipedrive i Gmail, przejdź do pulpitu Zapier i dokonaj pożądanych zmian.


Możesz również sprawdzić inne funkcje Pipedrive w usłudze Zapier, a także inne sposoby połączenia Pipedrive z Gmail..