Skontaktuj się z nami
Status:

Pipedrive

Integracja Pipedrive i Trello

 

Tutorial video

 

Czym jest Trello?

Trello to narzędzie współpracy organizujące projekty w tablicach. W jednym podglądzie Trello informuje, co jest w toku, kto nad czym pracuje i jaki jest etap pracy. Jest to doskonałe narzędzie do zarządzania projektami. (Kilka zespołów Pipedrive z niego korzysta, więc mamy w tym zakresie doświadczenie.)

Mam Pipedrive i Trello. Od czego zacząć?

Włącz Pipedrive Power-Up, wybierając opcję „Power-Ups” z menu tablic, a następnie klikając opcję „Włącz” w celu aktywowania. Musisz być administratorem tablicy, aby włączyć Power-Ups.

Następnie kliknij ikonę ustawień i wybierz opcję Połącz konto Pipedrive. 

Podaj dane logowania do Pipedrive. Jeśli chcesz rozpocząć automatyczne tworzenie kart w Trello z Pipedrive, kliknij ponownie ikonę ustawień i wybierz opcję Automatycznie twórz karty z szans sprzedaży.

Kliknij opcję Uzyskaj zezwolenia, aby zezwolić Pipedrive na dostęp do Trello. Na koniec kliknij opcję Zezwól

Nastąpiła aktywacja i możesz teraz rozpocząć konfigurację automatycznych kart. 

Konfiguracja automatycznego tworzenia

Konfiguracja automatycznego tworzenia kart w Trello opiera się na trzech typach reguł:

  1. Nowa szansa sprzedaży dodana do Pipedrive
  2. Szansa sprzedaży zrealizowana lub utracona
  3. Szansa sprzedaży przeniesiona do określonego etapu lejka

Możesz wybrać dowolną regułę, ale tylko jedna może zostać skonfigurowana dla każdej tablicy Trello. W przeciwnym razie otrzymasz trzy podobne karty w tej samej tablicy. Ilekroć jedno z tych zdarzeń ma miejsce w Pipedrive, karta jest automatycznie tworzona w Trello.

Na przykład, możesz mieć tablicę Trello obejmującą członków Twojego zespołu projektowego. Gdy szansa sprzedaży dojdzie do etapu „Oferta potrzebna”, zobaczą oni kartę z informacją o szansie na tablicy Trello i będą wiedzieć, że muszą rozpocząć projekt w celu dostarczenia oferty. Zespół księgowy musi mieć dostęp do tablicy Trello ze zrealizowanymi szansami sprzedaży, więc konieczna jest osobna tablica generowana przez odpowiednie zdarzenia w Pipedrive. Wyświetlą się karty w Trello zawierające informacje o szansie sprzedaży i powiązanej osobie kontaktowej.

FAQ

Dlaczego mam tego używać, skoro mam Pipedrive?

Pipedrive informuje o postępach procesu sprzedaży, ale co jeśli część tego procesu angażuje różne działy w ramach ich własnych procesów? Powiedzmy, że sprzedajesz przemysłowe łącza satelitarne, ale wymagasz inspekcji przez technika, zanim ustalisz, jakie usługi można zaoferować klientowi. Gdy więc szansa sprzedaży jest w etapie inspekcji lokalnej w Pipedrive, możesz użyć Trello, aby dowiedzieć się, jak przebiega inspekcja i kto realizuje działania na tym etapie.

 

Czy muszę mieć konto Pipedrive, aby korzystać z Pipedrive Power-Up w Trello?

Tak. Musisz być zarejestrowanym użytkownikiem Pipedrive, aby dodawać informacje. 

 

Jakie informacje widzi użytkownik Trello, jeśli nie posiada konta Pipedrive?

Członkowie zespołu bez konta Pipedrive widzą wszystkie informacje dostępne na tablicy Trello. Nie mogą jednak dodawać, edytować ani usuwać żadnych informacji pochodzących z Pipedrive.

 

Kto może dodawać reguły?

Tylko użytkownicy z kontem Pipedrive.

 

Czy mogę dodać więcej niż jedną regułę?

Nie. Możliwa jest tylko jedna reguła dla każdej tablicy. Jeśli zmienisz regułę, poprzednia zostaje wyłączona. Możesz jednak tworzyć wiele tablic.

 

Why do I get an empty popup when trying to log in?

This is most likely being caused by an ad-blocker. To fix this, you can either temporarily disable your ad-blocker, or whitelist Pipedrive within your ad-blocker. 

 

Czy udostępnione dane pozostają prywatne?

Wszyscy członkowie tablicy Trello widzą dane z Pipedrive na tablicy. Niezależnie od tego, czy dołączasz szanse sprzedaży lub kontakty Pipedrive ręcznie, czy też karty Trello są generowane automatycznie z danych Pipedrive, wszyscy członkowie tablicy widzą dane, nawet jeśli nie posiadają konta Pipedrive.

Pamiętaj, że inni członkowie tablicy mogą udostępnić tablicę publicznie lub zaprosić nowych członków. Tak działa Trello i uważamy, że to świetne rozwiązanie. Podkreślamy powyższy aspekt, aby zwrócić uwagę na kwestię prywatności danych w związku z dodawaniem danych Pipedrive do Trello.

W skrócie: Udostępniaj tylko te dane, które mogą zostać upublicznione.