Kunskapsbas

Kunskapsbas/Funktioner/Workflow Automation/Ställ in automatiseri...

Ämnen
Dela automatiseringar med andra
Aktivera delade automatiseringar
Utförandehistorik
Felsökning

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Ställ in automatiseringar för andra användare

YS
Yssel Salas, 25 januari 2024
OBS: Funktionen för Automatiseringar är endast tillgänglig på Avancerad och högre planer. Delning och inställning av automatiseringar för andra användare är endast tillgängligt för användare med global admin-behörighet aktiverad. Denna funktion är för närvarande i beta.

Teknologin spelar en betydande roll i våra dagliga liv i vår snabbt föränderliga värld. Medan en av Pipedrives främsta mål är att bygga ett lättillgängligt och intuitivt verktyg är inte alla kunniga inom teknologi och kan behöva hjälp med att installera vissa funktioner.

Möjligheten att dela automatiseringar med andra användare syftar till att hjälpa teknikvänliga administratörer att spara tid genom att ställa in automatiseringar för mindre erfarna användare.


Dela automatiseringar med andra

Innan du delar en automatisering måste du komma ihåg att endast automatiseringar med utlösaren "Utlöst av utvalda användare" kan delas. Om utlösaren "Utlöst av alla" är inställd behövs ingen delning eftersom alla användare redan är inkluderade.

För att ge tillgång till en automatisering till andra användare i ditt företag, klicka på själva automatiseringen för att öppna den kontextuella vyn. Klicka sedan på användarsektionen och välj "Lägg till användare".

Du kommer att se en bekräftelse för "hantera åtkomst". Sök efter de användare du vill dela automatiseringen med och klicka på "Tillämpa ändringarna".

När du har sparat ändringarna kommer du att se att användarsektionen i den kontextuella vyn nu har en lista över användare med åtkomst till automatiseringen.

Genom att klicka på "Hantera åtkomst" kan du lägga till fler användare eller ta bort åtkomsten från befintliga användare.

OBS: Det är inte möjligt att ändra inställningen för utlösaren från "utvalda användare" till "alla" om automatiseringen redan har delats, om inte användarna som har åtkomst har inaktiverats från automatiseringen.

I listvyn för automatiseringar kan du se de automatiseringar som har delats och är aktiverade eller inaktiverade. Delningsikonen har två nummer:

  • Det första numret anger hur många användare som redan har aktiverat automatiseringen
  • Det andra numret anger hur många användare automatiseringen har delats med

Aktivera delade automatiseringar

Eftersom automatiseringar delas med andra kommer de att utföra åtgärder i deras namn (t.ex. skicka e-postmeddelanden, skicka Slack-meddelanden osv.), behöver de användare som prenumererar på dem godkänna att aktivera automatiseringen för sig själva och godkänna eventuella framtida ändringar, eftersom de inte kommer att bli meddelade.

När användare aktiverar automatiseringarna på sin egen sida kommer du att se den Aktiverad knappen aktiverad i användare -sektionen.

Vanliga användare som har fått och aktiverat automatiseringarna kan se arbetsflödet och utförandet utifrån sin egen användare. De kommer dock inte att kunna redigera, överföra, ta bort eller duplicera automatiseringen, eftersom dessa åtgärder bara är tillgängliga för globala administratörer.

OBS: När du väljer att skicka ett e-postmeddelande som en åtgärdshändelse i din automatisering kommer åtgärdshändelsen endast kunna använda e-postadressen som är synkroniserad med Pipedrive via e-postsynkronisering-funktionen och kommer att skickas från de personers e-postkonton med vilka automatiseringen delades. Dessutom kommer den personliga e-postsignaturen att läggas till i e-postmeddelandets innehåll.

Om det behövs kan administratörer tillfälligt eller permanent ta bort användare från automatiseringar. Om det är tillfälligt behöver den vanliga användaren aktivera automatiseringen igen för att återuppta utförandet.


Utförandehistorik

Administratörsanvändare

Administratörsanvändare har tillgång till hela utförandehistoriken av en delad automation. De kan:

  • Filtrera efter användare
  • Söka efter specifika utföranden av specifika användare
  • Välja tidsram
  • Kontrollera statusen för ett utförande

Vanliga användare

Vanliga användare kommer att kunna se all information relaterad till deras egna utföranden, såsom status och tidsram.


Felsökning

När en automatisering aktiveras, kommer systemet köra en diagnos för att bekräfta att arbetsflödet är korrekt uppbyggt och inga problem kommer att hindra dess utförande.

Om ett fel hittas kommer du att bli meddelad och du kommer att behöva granska arbetsflödet för att kunna aktivera det.

Klicka på "Felsök" högst upp på sidan för mer information om felen.

När problemen har hanterats kan du köra diagnosen igen och aktivera automatiseringen.

Var den här artikeln till någon hjälp?

Ja

Nej

Relaterade artiklar

Frågor?

Kontakta oss