Kunskapsbas

Kunskapsbas/E-post/Email Synk/E-postsekretess och d...

Ämnen
Dela dina e-postmeddelanden
Visning av delade e-postmeddelanden

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

E-postsekretess och delning av e-post i Pipedrive

JT
Jenny Takahara, 2 november 2023

Precis som din egen e-postinkorg är Mail-fliken i Pipedrive en funktion som ger användarna sekretess. Varje användares Pipedrive-inkorg är unik och innehåller den information som de väljer att synkronisera eller vidarebefordra antingen genom e-postsynkronisering eller Smart Bcc. Din Pipedrive-inkorg förblir privat och separat från andra användare i företagets Pipedrive-konto, oavsett vilken synlighet eller behörighet du eller de andra användarna i ditt Pipedrive-konto har.

Det betyder dock inte att du inte kommer att kunna dela e-postinnehåll med ditt team. Om du samarbetar med andra användare i samma affär eller med samma kontakt tillåter Pipedrive att du delar relevant e-post så att alla inblandade kan hålla sig uppdaterade med de senaste framstegen i din försäljning.


Dela dina e-postmeddelanden

En annan användare i ditt Pipedrive-konto kan bara se ett e-postmeddelande från din inkorg om tre villkor uppfylls:

  • E-posttråden du vill dela är inställd på "Dela"
  • E-posttråden är kopplad till en deal eller kontakt
  • Den andra användaren har synlighetsåtkomst till de kopplade objekten


När de tre villkoren är uppfyllda kommer andra användare att kunna se dessa delade e-postmeddelanden på detaljvyn för den kopplade dealen eller kontakten.

Observera: Medan du kan se e-postmeddelanden som delas med dig kan du bara svara på eller vidarebefordra e-postmeddelanden om du är inkluderad i tråden.


Hur delar jag mina e-postmeddelanden?

Du kan dela dina e-postmeddelanden individuellt genom att gå till din inkorg och markera varje meddelande som delat på höger sida.

Screen_Shot_2019-10-23_at_4.00.05_PM.png

Du kan också dela dina e-postmeddelanden i bulk genom att markera rutorna bredvid de e-posttrådar du vill dela i din inkorg och klicka på "Dela"-knappen.

Screen_Shot_2019-10-30_at_12.42.33_PM.pngOm du vill att alla dina e-postmeddelanden ska vara inställda som Dela eller Privat som standard i framtiden kan du göra detta genom att uppdatera avsnittet Standardinställningar för e-postdelning under Personliga inställningar > E-postsynk. Alla e-postmeddelanden som delas eller göras privata individuellt kommer att åsidosätta denna standardinställning.

Screen_Shot_2019-10-23_at_3.38.12_PM.png

Visning av delade e-postmeddelanden

När e-postmeddelandet har delats kommer andra användare att kunna se det delade e-postmeddelandet på Detaljerad vy av länkad affär eller kontakt.
OBS: Detaljvyn för länkade objekt är den enda platsen där man kan se delade e-postmeddelanden från andra användare.

Screen_Shot_2019-10-23_at_5.06.25_PM.png


Kan jag göra en e-post privat igen?

Om du vill göra en delad e-postmeddelande privat kan du enkelt göra det från fliken "Mejl" eller detaljsidorna för något länkat objekt. När ett e-postmeddelande har markerats som privat kommer användare som tidigare hade åtkomst till det inte längre att kunna se det.


Borttagning och arkivering av delade e-postmeddelanden

Ett borttaget e-postmeddelande kommer inte längre finnas i ditt Pipedrive-konto, så det kommer inte längre att visas på detaljsidorna för de länkade affärerna eller kontakterna.

Om du arkiverar ett delat e-postmeddelande kommer det att tas bort från din inkorg, men behålla all relevant information. Detta innebär att användare som har åtkomst till det delade e-postmeddelandet fortfarande kommer att kunna se det på detaljsidorna för alla länkade objekt.

Var den här artikeln till någon hjälp?

Ja

Nej

Relaterade artiklar

Frågor?

Kontakta oss