Kunskapsbas

Kunskapsbas/E-post/Ställa in Email Sync/Hur kan jag ansluta m...

Ämnen
Servercredentials
Anslutningsproblem
Ytterligare hjälp

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Hur kan jag ansluta min e-post och kalendersynkronisering med Microsoft Exchange?

BF
Breandan Flood, 6 december 2023
Observera: Förutom synkroniserade e-postmeddelanden och kalenderhändelser sparar Pipedrive också omfång, krypterade behörigheter och metadata om brevlådan som är nödvändiga för att synkroniseringen ska fungera. Synkroniserade data sparas i Pipedrive om du inte raderar det eller kontot har inaktiverats i över 30 dagar. Du kan diskutera ytterligare detaljer med vårt supportteam.

Du kan ansluta din e-postsynk och kalendersynk via Exchange genom att använda din e-postadress och lösenord.

Om du har tvåfaktorsautentisering aktiverad på ditt konto måste du generera ett app-lösenord. Du kan följa Microsofts instruktioner på den här sidan för att lära dig hur du gör detta.


Servercredentials

Som standard, så fort du anger dina e-postreferenser, utför vi en självupptäckt för att bestämma vilka serverinställningar som är bäst.

Om självupptäckten inte fungerar automatiskt kan du behöva mata in avancerade inställningar manuellt för att autentisera ditt konto vid autentisering genom autentiseringsflödet.

Om ditt Exchange-användarnamn skiljer sig från din e-postadress bör du ange det i Alternativ för avancerade inställningar. Detta kan vara i formatet användarnamn@domän.com eller DOMÄN\användarnamn och är vanligtvis samma som ditt Windows-inloggning.

I Exchange-servern måste du ange adressen till din Exchange-server (t.ex. mail.dinExchangeServer.com). Du kan hitta detta i adressfältet när du loggar in på Outlook Web App.

Observera:Om du använder ett Office365-konto autentiserar du genom att välja alternativet Microsoft Office 365.

Prata med din Exchange-administratör

Det kan vara nödvändigt att kontakta din Exchange- eller IT-administratör för de korrekta anslutningsinställningarna. De bör kunna ge den korrekta anslutningsinformationen för detta steg.

Här är en snabbvideouppvisning som visar hur dina användare kan logga in med hjälp av avancerad Exchange-serverinformation.


Anslutningsproblem

Om du är säker på att uppgifterna är korrekta men att inloggningen ändå misslyckas kan detta bero på anslutningsproblem. Se till att du inte har angett ett servernamn som kräver VPN-åtkomst.


Ytterligare hjälp

Ibland är användarnamnet och serverinformationen korrekta, men det misslyckas ändå med att synkronisera ett konto. Detta är sällsynt och vi rekommenderar att du först kontaktar din företagsbyttesadministratör.

Om problemet kvarstår kan du kontakta vårt support-team med en detaljerad beskrivning av det problem du upplever.

Var den här artikeln till någon hjälp?

Ja

Nej

Relaterade artiklar

Frågor?

Kontakta oss