Kunskapsbas

Ämnen
Verifiering av tvåfaktorsautentisering
Lösenordsstyrkakrav
Lösenordets utgångsdatum och återanvändning
Avancerade regler

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Säkerhetsregler accessbegränsningar

JT
Jenny Takahara, 2 november 2023
OBS: Funktionen för säkerhetsregler är en av många användbara funktioner i Pipedrives Enterprise-plan.

Om du ser något av följande åtkomstbegränsningar eller fel när du försöker logga in på Pipedrive betyder det att användaren med åtkomst till kontoinställningar har konfigurerat säkerhetsregler för att begränsa användaråtkomsten till ditt företagskonto. Vi rekommenderar att du kontakar en användare med åtkomst till kontoinställningar för mer information om dessa begränsningar.

OBS: Förutom tvåfaktorsautentisering kommer säkerhetsreglerna inte att gälla när du använder Pipedrive via mobilappen.

Verifiering av tvåfaktorsautentisering

När säkerhetsregeln för tvåfaktorsautentisering har tillämpats kommer alla användare att få en verifikationsnotis nästa gång de försöker logga in på Pipedrive.

Screen_Shot_2020-01-20_at_11.17.26_AM.png

Lösenordsstyrkakrav

Om en Lösenordsstyrka-regel är inställd kommer alla administratörer och vanliga användare att få upp ett fönster med texten "Återställ ditt lösenord" enligt dessa regler nästa gång de försöker logga in på Pipedrive:

Screen_Shot_2020-01-20_at_11.42.37_AM.png
Screen_Shot_2020-01-20_at_11.45.14_AM.png

Lösenordets utgångsdatum och återanvändning

När en användare med kontoinställningar tillgång ställer in någon Lösenordets utgångsdatum och återanvändning-regel, uppmanas alla användare att återställa sitt lösenord enligt dessa regler nästa gång de försöker logga in.

Screen_Shot_2020-01-20_at_12.02.24_PM.png

Beroende på villkoret som ställts in under Lösenord utgår, kommer du att tas till ett Återställ ditt lösenord-fönster efter att den tidsperioden har passerat.

Om det nya lösenordet inte uppfyller kravet som ställts in under Lösenordsåteranvändning, kommer du att se ett felmeddelande som "Nytt lösenord kan inte vara samma som det nuvarande lösenordet" eller "Nytt lösenord kan inte vara samma som tidigare lösenord", beroende på det ställda villkoret.

Screen_Shot_2020-01-20_at_11.58.44_AM.png

Avancerade regler

Restriktioner för avancerade regler kommer att tillämpas på alla användare utan åtkomst till kontoinställningar när de försöker komma åt Pipedrive utanför en specifik tidsram eller plats som anges.

Screen_Shot_2020-01-20_at_2.12.25_PM.png

Om en IP-adressrestriktion är inställd, kommer en användare som försöker logga in på Pipedrive från en plats som inte anges att se denna begränsningsnotis när de försöker logga in:

Screen_Shot_2020-01-20_at_2.05.49_PM.png

Om en tidsbegränsningsrestriktion är inställd, kommer en användare som försöker logga in på Pipedrive utanför tidsramen att se denna begränsningsnotis när de försöker logga in:

Screen_Shot_2020-01-20_at_2.06.23_PM.png
Var den här artikeln till någon hjälp?

Ja

Nej

Relaterade artiklar

Frågor?

Kontakta oss