Kunskapsbas

Ämnen
Radera objekt
Radera anpassade fält och rapporter
Hantera affärer
Hantering av dupliceringar
Anteckningar

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Hur kan jag rensa mitt konto och frigöra utrymme?

YS
Yssel Salas, 2 november 2023
Obs: Dessa åtgärder är endast tillgängliga för administratörer och vanliga användare med rättigheter aktiverade. Antalet öppna affärer, anpassade fält och insiktsrapporter du kan lägga till beror på vilken plan du har. Du kan läsa mer om användningsgränser i den här artikeln.

Din databas är en av de mest värdefulla resurserna inom ditt företag. Dock kommer viss information med tiden att bli föråldrad, och att inte upprätthålla hälsan och kvaliteten på din databas kan kosta ditt företag pengar och kunder.

Regelbunden underhåll av din databas ökar effektiviteten och hjälper dig att nå högre konverteringsfrekvenser, så här är några tips som kan hjälpa dig att frigöra utrymme och hålla ditt konto igång smidigt.


Radera objekt

Observera: Vi rekommenderar att du exporterar data som du planerar att ta bort innan du raderar dem, så att du kan lägga till dem i ditt konto igen senare om det behövs.

Det mest effektiva sättet att frigöra utrymme i ditt konto är att radera data som inte längre är nödvändig. Du kan radera enskilda objekt i deras detaljvyer eller i parti via listvyn.

Radera med hjälp av detaljvyn

Observera: Aktiviteter kan inte raderas med detaljvyn.

För att radera ett enskilt objekt i Pipedrive (lead, deal, kontakt, produkt, projekt) gå till detaljvyn och klicka på ”...“ > Radera.

Radera med hjälp av listvyn

Om du vill radera en aktivitet eller radera objekt i parti gå till listvyn och välj de objekt du vill radera och klicka sedan på ikonen för papperskorgen.

Du kan skapa och använda filter i listvyn om du vill ange vilka objekt som ska raderas istället för att välja dem individuellt.


Radera anpassade fält och rapporter

Obs: Vi rekommenderar att du begränsar redundanser vid skapande av anpassade fält för att optimera lagringen, som att skapa flera anpassade fält med samma namn för olika objekt (t.ex. ett "källa" fält för både affärer och personer.)

Anpassade fält och rapporter påverkas båda av användningsbegränsningar, så det är viktigt att veta hur man tar bort dem för att hantera lagringen.

Anpassade fält

Gå till Inställningar > Datafält, hitta det önskade fältet och klicka på "..." > Ta bort.

Rapporter

Gå till dina Insikter, välj den önskade rapporten och klicka på "..." > Ta bort från dina rapporter.

Obs: Andra objekt i Pipedrive (t.ex. automatiseringar) kan raderas genom att använda "..." alternativen, eller genom att klicka på den tillgängliga papperskorgen (t.ex. webhooks, automatiska tilldelningar.)

Hantera affärer

Det finns några åtgärder tillgängliga för affärer relaterade till dataskydd som andra objekt inte har. Detta kan vara viktigt, särskilt eftersom antalet öppna affärer du kan ha påverkas av användargränser.

Att omvandla affärer till leads

Notera: Funktionen Ruttning är ett bra sätt att se vilka affärer som förfallit i din pipeline och som kanske behöver flyttas till din Leads-inkorg. För mer information om det här verktyget, läs denna artikel.

Om du har ett överskott av öppna affärer i ditt konto och behöver ta bort några för att skapa utrymme för nya affärer, kan du flytta de affärerna till din Leads-inkorg.

Du kan göra detta på två sätt:

  • från affärsvyn i detalj
  • från listvyn
Notera: Du kan omvandla upp till 100 affärer åt gången.

Återöppna affärer

Notera: Raderade affärer kan återfås i 30 dagar efter att de raderats ursprungligen.

Om du har raderat affärer och vill lägga till dem i ditt konto igen, börja med att applicera filtret för alla raderade affärer.

Välj sedan den önskade affären och klicka på "Återöppna" i detaljvyn.

Affärsstatus

Notera: Standardinställningen för pipeline-vyn visar endast öppna affärer. Du kan dock tillämpa filter på din pipeline-vy för att visa vunna och förlorade affärer också. För mer information om filtrering i Pipedrive, se denna guide.

Att behålla vunna och förlorade affärer öppna påverkar dina rapporter och statistik eftersom de räknas mot ditt affärsutrymme.

Om dina affärer redan är vunna eller förlorade rekommenderar vi att du markerar dem därefter. Du kan göra detta på två olika sätt:

  • Detaljvy
  • Listvy

Hantering av dupliceringar

Observera: Endast affärsmöjligheter, personer och organisationer kan slås samman. Mer information om Pipedrives metod för att identifiera dupliceringar finns i denna artikel.

Ett annat bra sätt att effektivisera dina data och frigöra utrymme är att ta bort eller slå samman dupliceringar.

Sammanfogningsvy.

Affärsmöjligheter och kontakter kan sammanfogas i sammanfogningsvyn genom att klicka på ”...“ > Slå samman.

Skriv namnet på affärsmöjligheten eller kontakten du vill slå samman med, eller de första bokstäverna för att se autofyllningsalternativen.

Välj en enhet att slå samman med och välj sedan vilken enhet som ska fortsätta existera i ditt konto genom att använda bubblan behåll den här datan och klicka på ”Förhandsvisa.“

Du kommer att se en förhandsvisning av din nya enhet, inklusive datan som har slagits samman i den.

Till exempel hade den här affärsmöjligheten inga länkade aktiviteter tidigare, men nu har den en från den andra affärsmöjligheten.

Klicka på ”Slå samman“ för att bekräfta ändringarna.

Slå samman dupliceringsverktyg

Observera: Affärsmöjligheter kan inte slås samman med hjälp av slå samman dupliceringsverktyget.

Du kan också slå samman kontakter genom att gå till Verktyg och appar > Slå samman dupliceringar.

När du klickar på ”Förhandsvisa,“ bli du omdirigerad till samma förhandsvisningsfönster som i sammanfogningsverktyget.


Anteckningar

Du kan använda anteckningar istället för anpassade fält för att spara utrymme också.

Till exempel kan du istället för att skapa ett anpassat textfält för klientbeskrivning, lägga till den informationen som en anteckning.

Observera: Du kan exportera dina anteckningar när du vill. Läs mer om att exportera anteckningar i den här artikeln.
Var den här artikeln till någon hjälp?

Ja

Nej

Relaterade artiklar

Frågor?

Kontakta oss