Kunskapsbas

Ämnen
Åtkomsträttigheter
App för erbjudanden
Projektapp
Kampanjapp
Globala behörigheter
Kontoinställningar

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Global Användarhantering

YS
Yssel Salas, 2 november 2023

Pipedrives globala användarhantering ger dig kontroll över användarnas åtkomsträttigheter inom fem specifika kategorier: Deals-appen, Projects-appen, Kampanjer-appen, Globala behörigheter och Konto inställningar.


Åtkomsträttigheter

För att se åtkomsträttigheterna för användare i ditt konto, gå till Företagsinställningar > Hantera användare och bredvid varje användares namn ser du fem underrubriker som representerar varje kategori.

Åtkomsträttigheterna för varje kategori är följande:

Administratörsåtkomst
Vanlig användaråtkomst
Ingen åtkomst

För att ändra åtkomsten för en användare, klicka på "..." längst till höger om användaren och välj sedan Redigera åtkomsträttigheter.

Detta kommer att öppna Åtkomsträttighetspanelen, där du kommer att se de alternativ du har för att tilldela åtkomst eller redigera behörigheter.

Du kan klicka på de blå kryssrutorna för att ge åtkomst eller använda den tillgängliga rullgardinsmenyn för att redigera de befintliga behörigheterna:

När du har gjort dina önskade ändringar, klicka på den gröna Redigera-knappen längst ner i panelen och Bekräfta ändringarna.


App för erbjudanden

Tillgång till erbjudanden ger dig möjlighet att använda Pipedrive's kärnfunktioner för försäljning. Genom att ha tillgång till erbjudanden kommer du att ha åtkomst till din pipeline, leads, erbjudanden, kontakter och alla relaterade funktioner. Inom erbjudanden tilldelas användare synlighetsgrupper och behörighetsuppsättningar för att styra vad de kan se och göra i kontot.

Tillgång till erbjudanden kräver en betalad plats i ditt konto. Varje användare som har tillgång till erbjudanden kommer att tilldelas en behörighetsuppsättning och en synlighetsgrupp.

Användare med tillgång till erbjudanden kommer att ha åtkomst till vårt erbjudanden-avsnitt med pipelinen, samt vår Leads-inbox.


Projektapp

Den här kategorin ger åtkomst till projekthanterings funktioner och deras data. Den här kategorin kräver aktiverad åtkomst till Deals-appen.

Observera: Projekthantering är för närvarande gratis att testa i beta för en sluten grupp användare och kommer att släppas till fler användare vid ett senare tillfälle. Efter betaperiodens slut krävs det en ytterligare prenumeration.

Kampanjapp

Möjliggör för dina användare att skicka fantastiska e-postkampanjer genom att aktivera åtkomst till den här funktionen. Den här kategorin kräver att åtkomst till Deals-appen är aktiverad.

Observera: Kampanjer av Pipedrive är tillgängligt som ett betal-tillägg.

Globala behörigheter

Denna kategori ger behörighet till resten av de delade funktionerna (som kontakter, Insights, aktiviteter, automatisering av arbetsflöden, importering, etc.) för att förbättra den övergripande produktupplevelsen.

Globala behörigheter tillämpas automatiskt om den valda användaren har åtkomst till minst en app.


Kontoinställningar

Åtkomsträttigheter för kontoinställningar ger dig möjlighet att visa och redigera dina företags faktureringsuppgifter, säkerhetsinställningar, företagsinställningar, användarhantering och personliga inställningar.

Observera: Användare med endast åtkomst till kontoinställningar kommer inte att ha åtkomst till affärsmöjligheter, så de kommer inte att se affärsmöjligheter, leads, pipeliner och andra kärnfunktioner i Pipedrive-webbappen och kommer inte att kunna logga in på mobilappen.

Om åtkomst till affärsmöjligheter inte är aktiverat kommer användaren med åtkomst till kontoinställningar ha en gratis plats i kontot.

Om du vill ge användaren med åtkomst till kontoinställningar åtkomst till affärsmöjligheter kan du göra det genom att aktivera båda typerna av åtkomst för användaren. Var medveten om att när du lägger till åtkomst till affärsmöjligheter lägger du till en plats i ditt abonnemang.

Var den här artikeln till någon hjälp?

Ja

Nej

Relaterade artiklar

Frågor?

Kontakta oss