Kunnskapsbase

Emner
Bruk av nevninger og kommentarer
Varsler
Slette og oppdatere notater
Tillatelser og synlighet

Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.

Omtaler og Kommentarer

BF
Breandan Flood, 2. november 2023

I Pipedrive kan du merke dine kollegaer i notatene dine ved hjelp av nevn og svare på nevn med kommentarer. Denne funksjonen er tilgjengelig for potensielle kunder, avtaler, kontaktpersoner, organisasjoner og prosjekter.


Bruk av nevninger og kommentarer

Nevninger

Merk: Denne rullednedmenyen for @nevning viser maksimalt 8 brukere om gangen, og blir smalere når flere bokstaver skrives inn.

For å nevne en kollega i detaljvisningen av en post, skriv @ i notatene dine og velg navnet deres fra rullegardinmenyen.

Du kan også klikke på symbolet “@” i notatseksjonen for å nevne en annen bruker.


Kommentarer

Merk: Kommentarer er ikke tilgjengelig for potensielle kunder, men du kan fortsatt bruke nevninger.

Du kan også kommentere under notatene etter å ha blitt nevnt, og du kan gjøre dette fra to steder i detaljvisningen av posten:

  • I @nevning-varselet
  • I postens historikk

Varsler

Du kan bli varslet om omtaler og kommentarer gjennom Salgsassistent-panelet og via e-post.

For å justere varslingsinnstillingene dine, klikk på “lys pære”-ikonet, etterfulgt av “tannhjul”-ikonet, og velg deretter “Administrer varsler”.


Varsler om salgsassistent

Så snart en kollega har nevnt deg, vil du motta et varsel i din Salgsassistent, markert med en gul lyspære.

Trykk på lyspæren for å se varslingene dine.

  • Klikk på varslingen for å se siden der du er blitt nevnt.
  • Klikk på “Vis alle” for å se din Brukeroversikt.


E-postvarsler

Du kan også velge å motta e-postvarsler når en annen bruker nevner deg eller legger til en kommentar i notatet ditt.

Klikk på “Vis omtale” i varsele-posten for å bli sendt til notatets detaljvisning der du er blitt nevnt.

Når vil jeg motta et varsel?

Du kan motta varsler når:

  • Du blir nevnt av en annen bruker i et notat
  • Du blir nevnt av en annen bruker i en kommentar
  • En annen bruker kommenterer notatet ditt
  • En annen bruker kommenterer et notat du tidligere har kommentert på

Slette og oppdatere notater

Merk: Vanlige brukere kan kun oppdatere sine egne kommentarer, mens globale administratorbrukere kan oppdatere alle notater og kommentarer.

For å redigere, slette eller feste et notat, klikk på "..." ved siden av notatet og velg ønsket alternativ. Du kan også feste notater ved å klikke på "pin"-ikonet øverst til høyre.


Tillatelser og synlighet

Merk: En bruker kan bare se og få varsel om nevningen eller kommentaren hvis de har tillatelsen og synligheten til å se objektet der de er nevnt.

Tillatelser

Vanlige brukere må ha aktivert «Se andre brukeres data» i sine globale brukertillatelser for å se nevninger og kommentarer, samt hvem som sendte dem.

Hvis denne tillatelsen er slått av, vil brukere i denne tillatelsesgruppen se følgende meldinger hvis de har blitt tagget:

  • I @nevning varselboksen
  • I objektets historikk

Synlighet

Brukerens synlighetsgruppe avgjør hvilke avtaler, kontakter eller andre objekter de kan se.

Hvis du nevner en bruker i et objekt (f.eks. avtalenotat) der de ikke har tilgang til alle tilknyttede objekter (avtaler, kontakter, organisasjoner osv.), vil du motta en feilmelding, og brukeren vil ikke se nevningen.

Merk: Ved å følge en annen brukers objekt får du synlighet for nevninger, og du kan bli nevnt i notatene under disse objektene.
Var denne artikkelen nyttig?

Ja

Nei

Relaterte artikler

Har du spørsmål?

Kontakt oss