Kunskapsbas

Ämnen
#
A
B
C
D
E
Fält
G
H
Jag
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
Enhet
Z

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Pipedrive ordlista

SR
Steven Reinartz, 14 november 2023

Vid användning av Pipedrive eller när du navigerar bland de många hjälp-guiderna i Knowledge Base kan du stöta på termer som du inte är bekant med eller önskar klargörande om. I dessa fall kan vår ordlista vara till stor hjälp!


#

 • Enkelriktad synkronisering - En synkkoppling som överför data från en datakälla till en annan.

 • Tvåvägs synkronisering - En synkkoppling som överför data mellan två datakällor.

 • 2FA - Ett extra inloggningkrav (förutom användarnamn/lösenord) som är utformat för att lägga till ett extra lager av kontosäkerhet. I Pipedrive fungerar 2FA genom att skicka en verifikations-e-post till din kontoe-postadress.


A

 • Konto — Organisationer med minst en vunnen deal. Första gången en organisation har en länkad deal som markerats som vunnen kommer ett konto att skapas för den organisationen.

 • Kontoinställningar – Hänvisar till företagets fakturering, säkerhet, inställningar och användarhantering. Åtkomst till dessa inställningar kommer med ett administratörskonto, men åtkomsten kan även tas bort via användarhanteringen.

 • Aktiviteter – Representerar alla schemalagda åtgärder som du tar för att slutföra en deal. Du kan schemalägga dem med dina medarbetare, organisationer, leads eller deals. (ex., möte, uppgift, osv.)

  • Noterbara aktivitetsfält inkluderar:

   • Sista aktivitetsdatum – Detta visar datumet för den senaste aktiviteten som markerades som klar.

   • Nästa aktivitetsdatum – Detta visar datumet för nästa aktivitet som du har schemalagt men som ännu inte är markerad som klar.

   • Uppdateringsdatum – Datumet för den senaste uppdateringen av objektet, det kan vara att en ny aktivitet har skapats, ett fält som har uppdaterats, flyttning av stadier, i princip vilken ändring som helst.

 • Tillägg – Ett verktyg som kan köpas utöver de funktioner som finns tillgängliga på en viss prenumerationsnivå, för ytterligare funktionalitet (ex., LeadBooster, Projekt, Kampanjer).

 • Admin-användare – En användare som har full åtkomst till alla verktyg, data och funktioner inom ett Pipedrive-konto. Dock kan en användare göras till administratör utan kontoinställningar (via användarhanteringen).

 • API – Förkortning för "application programming interface". API kan ansluta andra verktyg och tjänster till ditt Pipedrive-konto, men det kräver tekniska kunskaper.

 • API-token – Representerar en unik identifierare som ger åtkomst till API-tjänsterna.

 • Deltagare – En eller flera personer som har fått och accepterat inbjudningar till ett möte (ex., mötesdeltagare)

 • Automatisering – Använder en utlösare och en handling för att utföra bakgrundsuppgifter utan att användaren behöver utföra dem direkt. (ex., skapa en deal > lägg till en etikett.)


B

 • Kopia till dolda mottagare (Bcc) - Står för Blind Carbon Copy. När du placerar e-postadresser i Bcc-fältet i ett meddelande är dessa adresser osynliga för e-postens mottagare. Kan användas för att vidarebefordra e-post till andra mottagare utan att den ursprungliga mottagaren är medveten om det.

 • Beta - Hänvisar till en testfas före offentlig lansering, där en funktion släpps till ett begränsat antal användare för att se hur funktionen fungerar och bedöma om ytterligare justeringar behövs.

 • Fakturering - Avsnittet i ett konto där du kan se aktuell prenumerationsinformation som kostnad och faktureringsfrekvens, samt tidigare fakturor. Du kan även hitta information om hur du stänger ditt konto eller köper tillägg där.

 • Webbläsarkonsol - Loggar nätverksförfrågningar, JavaScript, CSS, samt säkerhetsfel, varningar och meddelanden som uttryckligen loggas av JavaScript-kod. Kan begäras av supportagenter när de diagnostiserar långsamhet eller felmeddelanden.

 • B2B - Står för "Business-to-business" och hänvisar till transaktioner eller affärer som genomförs mellan företag, istället för mellan ett företag och en individuell konsument.


C

 • Ringa samtal (aktivitet) - En aktivitetstyp som används som en platsanvisning för ett schemalagt samtal.

 • Ringa samtal (Uppringare) - Ett samtal som görs till ett telefonnummer i Pipedrive med antingen den inbyggda Uppringare verktyg eller en integrerad VOIP-lösning.

 • Kampanjer - En betald tillägg som gör att du kan skicka e-postmarknadskampanjer till dina Pipedrive-kontakter utan behov av en ytterligare marknadsföringsplattform.

 • Kampanjresultatrapport - inom Insights-verktyget, en rapport som specifikt är utformad för att visa data relaterad till befintliga kampanjer.

 • Avhopp från chattrobotanalys - ett verktyg inom Chatbot-funktionen som används för att återspegla vilka punkter i ett förskriptat samtal svarande sannolikt kommer att avsluta

 • Stängd - En kontos status efter att avbrytningsprocessen har slutförts och återstående tid på den senast betalda fakturan har passerat.

 • Molnlagring - När data lagras digitalt via en andra-parts online lagringsleverantör (t.ex. Google Drive).

 • Företagskonto - företagskontot är summan av användare där fakturering debiteras. (t.ex. Dan är en användare i företaget Profit Builders)

 • Kontakt - Hänvisar till en person eller organisation i Pipedrive.

 • Konverteringsrapporter - Insights används för att visa övergångshastigheten för klienter från en status till en annan. Inkluderar affärs-, lead- och kampanjkonverteringsrapporter.

 • Kredit - Enhet som används för att ange köp som gjorts för verktyg som Uppringare och Prospector. En kredit motsvarar en specifik sak du får för den, men kreditens monetära pris kan variera. Krediter kan ha en utgångs- /förnyelselogik (t.ex. du kommer att använda upp en Prospector-ledkredit för att lägga till en lead via Prospector).

 • CRM - står för "Kundrelationhantering".

 • Anpassat fält - Ett fält som skapas i Pipedrive utanför befintliga standardfält som kan användas för att lägga till och spåra data. Det finns olika typer av anpassade fält som kan användas, och om du har en Professional eller Enterprise-plan kan dessa anpassade fält användas för rapportering.


D

 • Datafält - Hänvisar både till standardfält och anpassade fält i Pipedrive. I de flesta fall kan du hänvisa till datafält som bara "fält".

 • Data migration - Flytt av data till en ny databas utan kontinuerlig synkronisering (t.ex. import av kalkylblad).

 • Affär - I Pipedrive spåras den pågående transaktionen du följer med en person eller organisation som en affär, som behandlas genom stegen i din pipeline tills den antingen är VUNNEN eller FÖRLORAD.

 • Standardfält - Standardfält finns i ditt Pipedrive-konto när du skapar det och de används vanligtvis för grundläggande kundinformation som namn, e-post eller telefonnummer.

 • Direktkostnad - Inom ramen för Produkter-funktionen avser direktkostnad priset för att utveckla eller producera den registrerade produkten i fråga.

 • Slutfört - Betyder att en aktivitet har slutförts. Det är en av två möjliga statusar för en aktivitet, den andra är "att göra".

 • Utkast - Har några betydelser beroende på vilket verktyg du använder:

  Smart Docs: Ett dokument som skapats och spåras genom Smart Docs-tillägget och som ännu inte har delats med ytterligare användare. Utkastsindikatorn behålls tills dokumentet delas med hjälp av länkfunktionen.

  E-post: Ett e-postmeddelande som redan har något innehåll i det men som inte har skickats.

  Kampanjapp: En kampanjs status efter att den har skapats men ännu inte har skickats ut.


E

 • Kuvert - Används i Docusign-integrationen och är behållaren för dokument som skickas till underskrivaren för att signera.
 • eSignatur - En elektronisk signatur som bifogas en Smart Docs-försäljningsdokument och verifieras via en e-postkontrollkod. Dess giltighet definieras genom Pipedrive eSignature användarvillkor.
 • Export - Kopiering av data från ditt Pipedrive-konto (antingen till en kalkylblad eller till ett annat program som Mailchimp).

Fält

 • Fält - Se Datafält
 • Filformat - Specifikt filformat, baserat på filändelse. Till exempel, GIF, MP3, ZIP, CSV.
 • Filtyp - Syftet med filen, vilket vanligtvis är en grupp av olika filformat (t.ex. bilder, ljud, komprimering, databas.)
 • Formelfält - Tillägg till numeriska eller monetära fält som möjliggör automatisk utförande av grundläggande beräkningar
 • Frekvensbegränsning - Begränsningar för antalet gånger en automation får köras inom en förutbestämd tidsram.
 • Framtida - Används för att kategorisera aktiviteter som har sina inställda datum när som helst i framtiden.

G

 • Gruppmejl – Ett mejl som skickas till flera mejladresser samtidigt. Pipedrive kommer att tillämpa en liten fördröjning mellan varje meddelande för att förhindra fel och missbruk.
 • Gäst – se Deltagare.

H

 • HAR-fil – Det HTTP-archiveformatet, eller HAR, är en fil som spårar alla interaktioner mellan en webbläsare och en webbplats.
 • Hjälpcenter – Webbplats som innehåller länkar till vår Academy, Community och Knowledge Base.

Jag

 • Viktiga fält - Viktiga fält får extra uppmärksamhet och fokus för användaren. Enligt definitionen är viktiga fält avsedda att fyllas i med högre prioritet men är inte obligatoriska om det inte anges. Både standard- och anpassade fält kan markeras som viktiga.

 • Ogiltig - Används för att indikera att en fil eller ett annat objekt på något sätt är trasig eller felaktig. Till exempel kan ett lösenord vara ogiltigt, en uppladdad fil kan vara oanvändbar på grund av att den är ogiltig (korrupt) osv.

 • Inbjudan - I referens till användare, ett e-postmeddelande skickat till en potentiell användares e-postadress, som erbjuder dem en plats att inta i ett Pipedrive-konto.


K

 • Kunskapsdatabas – Platsen där vi förvarar alla våra hjälpartiklar, tillhör Help Center-paraplyet.


L

 • Etikett - Fördefinierade och anpassningsbara taggar som kan fästas på olika Pipedrive-objekt (leads, affärer, kontakter, projekt) antingen manuellt eller automatiskt. Etiketter möjliggör snabb visuell och textuell identifiering av objektets status eller typ och möjliggör även bättre sortering.

 • Begränsning - Det finns ett begränsat antal (räkningsbara) objekt som du kan ha samtidigt. Detta är mer statiskt än krediter: du "använder upp" krediter genom kontinuerliga åtgärder (t.ex. Samtalskrediter). Men begränsningen tittar bara på det aktuella antalet något, så att ta bort objekt ger dig mer utrymme tills begränsningen (t.ex. användningsbegränsningar)


M

Observera: Från och med den 28 augusti 2023 är inte WhatsApp-integrationen längre tillgänglig för nya kunder. Nuvarande användare av integrationen kan fortfarande använda funktionen, men den kan inte hittas i Marknadsplatsen eller i meddelandeappen för nya användare.
 • Möte - En aktivitetstyp som användaren kan schemalägga genom att använda aktivitetsfunktionen. Mötet är avsett att representera ett faktiskt, fysiskt möte mellan användaren och deras klient.

 • Sammanfogningsfält - Ett sammanfogningsfält representerar ett standardfält eller anpassat fält som används inom en mallinställning. Genom att infoga ett sammanfogningsfält i en mall kan användaren ha värdet från det fältet automatiskt ifyllt med faktiska fältvärden baserat på kontexten. (till exempel kommer "personnamn" sammanfogningsfält att fylla i namnet på den relevanta personen som du skickar ett e-postmeddelande till). Sammanfogningsfält används främst i e-postmallar.

 • Meddelandeinkorg - en avsnitt inom Leads-inkorgen där du kan integrera meddelandeappar som Facebook Messenger eller WhatsApp by Twillio för att kommunicera direkt med dina kunder och prospekt via Pipedrive.


N

 • Anteckningar – Text som läggs till i en detaljvy, vilket presenteras mot toppen av synlighetsskäl. Anteckningar kan inte läggas till via automatisering, men de kan läggas till i bulk via import.

O

 • Opt-in – I innehållet av funktionen Kampanjer hänvisar det till den nivå av samtycke som ges av dina kampanjmottagare. Det finns två typer av opt-in:
  • Enkel opt-in gäller kampanjmottagare som manuellt tilldelats "Prenumererad" status.
  • Dubbel opt-in, eller "bekräftad opt-in," gäller kampanjmottagare som har fått en bekräftelsemail och klickat på länken för att bekräfta sin prenumeration. (OBS: dubbel opt-in har två tillgängliga statusar, "Bekräftad" och "Ej bekräftad". En kontakt förblir "Ej bekräftad" tills de får en Opt-In e-post och bekräftar sitt samtycke till kampanjmail.)
 • Organisation – En kontakt som representerar en verklig organisation, företag eller liknande. Kan användas för att koppla flera personer till en delad organisation (se hur man kopplar samman personer och organisationer).
 • Försenad – Används för aktiviteter som har ett avslutningsdatum som är satt till någon tid i det förflutna och som ännu inte har markerats som utförda. Affärsmöjligheter som är försenade kommer att sorteras högst upp i pipelinjens vy (mer information finns i den här artikeln).

P

 • Deltagare – Kontaktpersoner som manuellt kan läggas till i affärer, utöver den dedikerade länkade kontaktpersonen.

 • Betalningsschema – Representerar en uppsättning betalningar, identifierbara med specifika datum eller cykler. Detta används inom ramen för produktfunktionen för att ställa in ett fördefinierat betalningsschema.

 • Tillåtet – När en e-postadress faller inom en lista över godkända IP-adresser från vilka e-post kan tas emot genom en leverantör (också kallad whitelist). E-postadresser kan tillåtas manuellt om e-post som skickas till eller från dig studsar tillbaka på grund av säkerhetsprotokoll.

 • Person – inom Pipedrive ordförråd referenserar en kontaktperson, vilket är en registrerad uppsättning data som representerar en mänsklig kontakt.

 • Platshållare – I sammanhanget av e-postmallar och Smart Docs representerar en platshållare fältet för sammanslagning som införs i en mall. Platshållarna visas i mallar med hjälp av deras respektive fältnamn (dvs. [Person Name],) och när dokumentet eller e-postmeddelandet skickas, kommer det att fyllas i med den specifika datan (dvs. [John Doe]).

 • Plan – syftar på din prenumerationsnivå. Våra tillgängliga planer är: Essential, Advanced, Professional, Power och Enterprise.

 • Prisvariation – När den växlades till aktiv, tillåter prisvariation tillägg av flera prisnivåer för en registrerad produkt i databasen. Detta är användbart vid drift med flera valutor för samma produkt eller variabla prisnivåer som faller utanför enheter.

 • Produktkod – Refererar till den valfria, användarspecificerade koden, som ges till en produkt som registrerats med hjälp av produktfunktionen. Den används för sortering och databasändamål, men tilldelas inte automatiskt när en ny produkt skapas (även om en system-ID är).

 • Produktvaraktighet – När växlat till aktivt, lägger produktvaraktighet till ett extra fält för alla produkter. Detta fält, betitlat “varaktighet”, gör att du kan applicera en tidsbaserad begränsning på dina produkter. Dessa kan vara användbara när du arbetar med produkter som representerar tidsbaserade tjänster, som uthyrning eller tjänster som utförs.

 • Projekt – Ett verktyg som tillåter dig att skapa initiativ för dina vunna eller öppna affärer, oberoende av dina befintliga pipelines. Denna funktion kan vara särskilt användbar om det finns ytterligare uppgifter som krävs för dina affärer utanför ditt huvudförsäljningsflöde.


Q

 • Snabb hjälp – Panel som öppnar i appen när användaren klickar på frågetecknet i det övre högra hörnet.

 • Quickbooks – en av tillgängliga integrationer som kan användas med vår fakturerings verktyg.


R

 • Återkommande betalning - Hänvisar till vilken betalning som avser att upprepas under en schemalagd tid (vanligtvis baserat på en månatlig eller årlig tidtabell).

 • Relaterade organisationer - när två eller flera organisationer är länkade till varandra

 • Obligatoriskt fält - En definierad fältattribut som markerar antingen standards eller anpassade fält som obligatoriska, vilket innebär att fältet inte är valfritt och måste ha ett värde för att lagra Pipedrive-objekt.


S

 • SaaS – förkortning för "software as a service".

 • Försäljningsdokument – Alla dokument som genereras och spåras inom Smart Docs-funktionen.

 • Bokat – Detta ord används inom aktivitetskontext för en aktivitet som har tilldelats ett slutförandedatum och -tid. Kan också användas för e-postmeddelanden eller kampanjer.

 • SEPA-betalningar – SEPA, eller Single Euro Payment Area, möjliggör kontantlösa eurobetalningar via kreditkort eller direkt insättning

 • Enkel inloggning (SSO) – Ett konto med aktiverad SSO innebär att du bara behöver skapa en uppsättning inloggningsuppgifter för dina användare. Du kan skapa ett konto för dem i ditt eget system och de får automatiskt inloggningsuppgifter för Pipedrive.

 • Smart Docs – En funktion som låter användare generera dokument inom sina Pipedrive-konton, samt skicka dokument för underskrift och dela mallar med andra användare. Funktionen ingår som standard i Professional- och Enterprise-planerna, men kan köpas som tillägg till Essential- och Advanced-konton.

 • Underaktivitet - Skapas endast i Projekt, de är indelade under uppgifter som ett sätt att dela upp uppgifter i mindre åtgärder


T

 • Uppgift — Skapade endast i Projekt, de kan skapas för att representera att-göra-uppgifter som inte kräver ett slutdatum eller en ägare

 • Att göra – En av två möjliga statusar för en aktivitet (den andra är "Klar"). Denna status betyder att aktiviteten ännu inte är slutförd.

 • Tvåfaktorsautentisering – se "2FA"


Enhet

 • Enhet – Inom omfattningen av produktsfunktionen avser "enhet" standardenheten för en registrerad produkt. Enheten kan vara vad som helst från antalet föremål, dimensioner av föremål, etc. Den definierade enheten och enhetspriset utgör tillsammans grunden för värdeberäkningen när produkter läggs till affärer (t.ex. 1 enhet till $5 varje, vilket innebär att lägga till en enhet av produkten till en affär ger affären ett värde på $5).
 • Enhet pris – Inom omfattningen av produktsfunktionen hänvisar enhetspriset till det exakta priset för varje såld enhet.
 • Användningsbegränsningar – begränsningar för antalet öppna affärer, anpassade fält och insiktsrapporter som en användare får skapa. Begränsningar är baserade på din befintliga plan och du kan hitta mer information om det här.
 • Användarkonto — Ett användarkonto är där en individuell användare loggar in och utför uppgifter (t.ex. Dan är en användare i företaget "Profit Builders")

Z

 • Zapier - En av de många tjänster vi erbjuder integrationer med, Zapier kan användas för att automatisera processer och åtgärder mellan Pipedrive och andra tjänster eller verktyg.

Var den här artikeln till någon hjälp?

Ja

Nej

Relaterade artiklar

Frågor?

Kontakta oss