Klik hier om te weten te komen hoe u contact kunt opnemen!
Status:

Support Center

Tips voor optimalisatie van je spreadsheet voor het importeren van data

Noot: je hebt beheerrechten nodig om bepaalde handelingen die in dit artikel vermeld staan uit te voeren. Klik hier voor meer informatie.


Het importeren van je spreadsheets kan heel eenvoudig of een beetje gecompliceerd zijn afhankelijk van de omvang van de geïmporteerde gegevens. Wat ook de omvang wezen mag, deze tips en details zullen je helpen bij het plannen van je importfunctie.


Geavanceerd importeren

 

Formatteren van datums 

Wanneer data worden geïmporteerd in een Date veld in Pipedrive, zijn er een paar dingen die in aanmerking moeten worden genomen voor zo ver je informatie is geformatteerd:

  • Hoe je dagen, maanden en jaren formatteert in de cel (7/04/2014 bijvoorbeeld)
  • Hoe de kolom in je spreadsheet is geformatteerd (datum, of tekst zonder opmaak)

 

De onderstaande afbeelding toont je een importfunctie die plaatsvond met 5 verschillende formatteer-technieken en hoe deze worden afgebeeld in Pipedrive. Bestudeer de afbeelding om te zien hoe je gegevens worden afgebeeld: Formatteren van adressen


Importeren van adressen en Google Maps


Voordat je fysieke adressen gaat importeren in Pipedrive, kan het goed zijn om deze video nog eens te bekijken zodat je kunt zien hoe adressen en Google Maps met Pipedrive worden geïntegreerd.

Om dit samen te vatten, alle aangepaste fysieke adressen en adrestype velden zijn geografisch gecodeerd met Google Maps; dit betekent dat het systeem vereist dat je een volledig adres invoert in een reeks, als of je op zoek was naar een adres op Google.

Als je adresgegevens verdeeld zijn over verschillende kolommen, is het een goed idee om je kolommen samen te voegen zodat je een kolom hebt met volledige adressen.

De “CONCATENATE”-formule is perfect voor het nemen van verschillende adresparameters en deze te combineren in één cel. Deze wordt gebruikt om dan een volledig adres te importeren in Pipedrive voor het gebruik van de functionaliteit van Google Maps.

Zoals de bovenstaande video vermeldt, de letters en nummers in deze formule verschillen afhankelijk van waar ze gebruikt worden in je spreadsheet, maar hier is een voorbeeld van wat we gebruikten:

=CONCATENATE(D2,", ",E2,", ",F2,", ",G2)

Hier is dit in actie:Notitie - Kopieer en plak (gebruik de alleen waarden optie in Excel) je data met de nieuwe gecombineerde adrescel naar een nieuwe spreadsheet voordat je deze importeert naar Pipedrive. Je moet altijd spreadsheets importeren zonder formules (inclusief de CONCATENATE formule die hier gebruikt wordt).

  

Vermijden van formules

Vaak zal je spreadsheet of zullen gegevens formules en berekeningen bevatten. Daarom wordt aanbevolen om te beginnen met een schone spreadsheet zonder formules voor het importeren van data. Als je een spreadsheet hebt die formules of data gebruikt die zijn gekoppeld om je output data te genereren, moet je gewoon al je gegevens zonder de formules kopiëren en in een nieuwe spreadsheet plakken (Bewerken, Special plakken, Alleen waarden)).

Tip - (CMD + A of Ctrl + A om alle inhoud in je spreadsheet te selecteren, en CMD + C of Ctrl + C om alle inhoud in je spreadsheet te kopiëren. Hierna kun je de inhoud in een nieuwe spreadsheet kopiëren, als je er maar voor zorgt dat je alleen de waarden plakt)