Kunskapsbas

Kunskapsbas/Komma igång/Komma igång/Sök: att hitta det du...

Ämnen
Söka direkt efter objekt
Söka efter länkade objekt
Sökning efter anpassade fält
Söka efter anteckningar
Hitta mer information
Senaste objekt i sökning

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Sök: att hitta det du behöver

JT
Jenny Takahara, 2 november 2023

Sökrutan i Pipedrive gör att du snabbt kan hitta och komma åt alla affärer, leads, kontakter, aktiviteter, projekt, produkter och bilagor i ditt Pipedrive-konto.


Söka direkt efter objekt

Skriv in en sökning i sökfältet för att se en nedrullningsbar lista med alla objekt som är relevanta för din sökning. Du kan filtrera efter objekttyp för att begränsa dina sökresultat.

Du kan söka efter dina Pipedrive-data genom följande datamängder:

 • Affärer
  Titlar, noteringar, anpassade fält
 • Leads
  Titel, e-postadress, telefonnummer, personnamn, organisationsnamn
 • Projekt
  Titel, länkade objekt (org, deal, person titel), noteringar, anpassade fält, beskrivning (begränsat till 2 000 tecken)
 • Personer
  Namn, telefonnummer, e-postadress, noteringar och anpassade fält
 • Organisationer
  Namn, adress, noteringar och anpassade fält
 • Aktiviteter
  Namn, noteringar, beskrivning
 • Produkter
  Namn, kod och anpassade fält
 • Filer och bilagor
  Namn
Observera: Vanliga användare kan endast söka efter sina egna aktiviteter, medan administratörsanvändare kan söka efter alla användares aktiviteter.

Söka efter länkade objekt

Sökningen kommer också att visa upp alla objekt som är länkade till det du sökte efter.

Till exempel, om din sökning matchar en affär, kommer du också att se alla personer och organisationer som är länkade till den.

Om din sökning matchar en person kommer du att se alla affärer som är länkade till den.

OBS: Användare utan aktiverad projektplats kan inte söka efter projekt eller se kategorin "Projekt" i sökalternativen.

Sökning efter anpassade fält

Du kan söka efter värden under text, stor text, numerisk, penning, autocomplete, telefon och adress typ anpassade fält.

När du söker efter värdet för det anpassade fältet kommer den relevanta posten att visas i sökresultaten.


Söka efter anteckningar

Nyckelord från dina anteckningar kan sökas om du har skrivit dem under affärer, kontakter, leads eller aktiviteter.

När du söker efter anteckningar kommer det relevanta objektet att visas i sökresultaten.


Hitta mer information

De flesta sökresultat har sekundära länkar under dem.

Om du hovrar över ett resultat visas ett annat fönster med mer information. Genom att klicka på en artikel (affär, person eller organisation) kommer du till den detaljerade vyn för den specifika artikeln.

Exempel: Om det finns en affär som är kopplad till en person och organisation kan du se mer information om de kopplade kontakterna genom att hovra över dem.


Senaste objekt i sökning

Innan du skriver i sökrutan kan du se dina nyligen sökta sökord och visade objekt.

 • Senaste sökord är de sökord du skrev i sökfältet.
 • Nyligen visade objekt är objekt du nyligen har skapat, visat eller redigerat.
Var den här artikeln till någon hjälp?

Ja

Nej

Relaterade artiklar

Frågor?

Kontakta oss