Znalostní báze

Témata
Nastavení volajícího
Před hovorem
Během hovoru
Po hovoru

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Caller

JT
Jenny Takahara, 22. února 2024
Poznámka: Od 6. října 2022 už není funkce Volající k dispozici pro nové zákazníky. Pro zákazníky na profesionálním, Power nebo Enterprise tarifním plánu (kteří se přihlásili nebo aktualizovali před 6. říjnem 2022) bude funkce Volající postupně odstraněna do 31. prosince 2023. Po tomto datu nebude funkce Volající již dostupná.

Objevte více než 30 volajících integrací naší Marketplace pro alternativní řešení.

Pro obchodníky je efektivní volání nezbytné pro úsporu času a dosahování cílů. S vestavěnou funkcí Volající od Pipedrive budete moci přímo kliknout a volat svým zákazníkům, aniž byste opustili webovou aplikaci Pipedrive, stejně jako automaticky zaznamenat všechny hovory jako aktivity pro jednoduché reportování.


Nastavení volajícího

Poznámka: Volajícího lze nakonfigurovat pouze správci, ale běžní uživatelé mohou nastavit svá osobní volající nastavení. Volající není podporován v Safari. Pro nejlepší zkušenosti doporučujeme používat Pipedrive jako výchozí prohlížeč při používání Chrome nebo Firefoxu.

Pro nastavení volajícího pro účet vaší společnosti můžete jít do Nástroje a aplikace > Volající. Zde můžete nastavit společnost, uživatele a osobní volající nastavení.

  • Společnost – Spravujte kredit pro volání a nastavení volání pro váš společnostní účet Pipedrive.
  • Uživatelé – Povolte povolení volajícího pro uživatele ve vaší společnosti.
  • Osobní – Nastavte svá osobní volající nastavení a připojte své číslo k volajícímu. Budete požádáni o ověření svého telefonního čísla prostřednictvím ověřovacího hovoru.

Více informací o tom, jak nakonfigurovat svého volajícího naleznete v tomto článku.

Poznámka: Uživatelé v Saúdské Arábii mají určitá omezení při používání funkce Volajícího, jako je nemožnost volat do Saúdské Arábie ze Saúdské Arábie. Pro více informací o těchto omezeních si přečtěte tyto pokyny. Uživatelé v Spojených arabských emirátech také mají omezení s bezplatnými a geografickými telefonními čísly, které naleznete zde. Země, ve kterých je volající zcela zakázán, naleznete zde.

Před hovorem

Jakmile je váš telefonní číslo připojeno k Volajícímu a ověřeno, můžete začít volat. Pro zahájení volání ve vašem účtu Pipedrive můžete kliknout na libovolné telefonní číslo v libovolném seznamu nebo na zobrazení podrobností, včetně zájemců.

Poznámka: Pokud jste ještě nepřipojili a ověřili své telefonní číslo, budete vyzváni k tomu, abyste tak učinili.

Během hovoru

Jakmile kliknete na uvedené telefonní číslo, uvidíte otevřené okno, které vám umožní upravit telefonní kód země, telefonní číslo, způsob volání a volby volání z na vašem telefonním hovoru.

Screen_Shot_2020-02-11_at_5.06.29_PM.png
  • Způsob volání – Můžete si vybrat, zda chcete volat pomocí počítače, pokud máte nastavenou jinou volací integraci, nebo pomocí funkce Volající. Jestliže si vyberete volat pomocí funkce Volající, můžete buďto volat přímo z webové aplikace Pipedrive, nebo přenést hovor na váš mobilní zařízení.
  • Volání z – Pokud máte k vašemu osobnímu účtu připojeno více než jedno telefonní číslo, budete mít možnost vybrat si, ze kterého chcete volat. Můžete přidat více telefonních čísel ke svému účtu tím, že půjdete do Nastavení > Volání > Osobní > Připojená čísla.

Když byly volací nastavení upraveny podle vašich potřeb, stačí kliknout na tlačítko „Zahájit hovor“, abyste zahájili hovor.

Poznámka: Pokud jste to dosud neučinili, budete muset Pipedrive povolit používat mikrofon vašeho zařízení.
Screen_Shot_2020-02-12_at_2.56.32_PM.png

Když se hovor připojí, objeví se panel poznámek, do kterého můžete zadávat poznámky během telefonního hovoru.

Screen_Shot_2020-02-12_at_2.56.39_PM.png

Po hovoru

Po skončení hovoru budete vyzváni k výběru ze seznamu výsledků hovoru a způsobu, jak zaznamenat váš hovor.

  • Výsledek hovoru – Výsledek vašeho hovoru. Možnosti výsledků hovoru může nastavit správce pod Nastavení > Nástroje a aplikace > Hovory > Výsledky volání.
  • Zaznamenat hovor jako – Přiřazuje předmět aktivity zaznamenaného hovoru. Budete moci zaznamenat svůj hovor jako novou aktivitu nebo jako již naplánovanou aktivitu pro toto kontaktního osobu.

Pokud chcete být po zaznamenání současného hovoru vyzvání oknem s novou aktivitou, můžete zaškrtnout „Naplánovat následující aktivitu“.

Screen_Shot_2019-07-12_at_3.43.04_PM.png


Kde mohu vidět mé zaznamenané hovory?

Zaznamenaný hovor bude uložen jako aktivita u kontaktní osoby a vždy bude označen jako dokončený. Z detailu kontaktní osoby můžete poslouchat nahrávku hovoru, pokud bylo povoleno nahrávání hovoru, a také si stáhnout nahrávku jako zvukový soubor kliknutím na tlačítko „...“ vedle nahrávky.

Poznámka: Nahrávání hovoru a stahování může být povoleno správcem pod Nastavení > Nástroje a aplikace > Hovory > Společnost > Nahrávání hovoru.

Hovory prováděné prostřednictvím Hovoru se budou chovat jako běžné aktivity pro účely reportingu. Více informací o reportingu s naší funkcí Insights najdete v tomto článku.

Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás