Skontaktuj się z nami
Status:

Pipedrive

Synchronizacja z Kontaktami Google


Pipedrive umożliwia importowanie i synchronizację kontaktów Google poprzez uruchomienie dwutorowej synchronizacji, która przenosi do konta Pipedrive osoby kontaktowe. Aktualizacja kontaktów w Google automatycznie powoduje aktualizację osób kontaktowych w Pipedrive i vice versa!

Uwaga — Aby zsynchronizować swoje osoby kontaktowe z kontaktami Google, należy najpierw zsynchronizować konto Google z kontem Pipedrive. Jeśli konta nie są jeszcze zsynchronizowane, wykonaj działania według instrukcji zawartych w tym artykule: Jak zsynchronizować konto Google.

 

Jak zsynchronizować Pipedrive z Kontaktami Google  1. Przejdź do opcji Ustawienia > Osobiste > Kontakty Google.
  2. Kliknij opcję Włącz synchronizację z Kontaktami Google, aby zsynchronizować swoje osoby kontaktowe z Kontaktami Google. Wyświetla się opcja wyboru grupy kontaktów, które chcesz zsynchronizować.
  3. Wybierz grupę kontaktów Google do synchronizacji. Uwaga — opcja „Moje kontakty” zaimportuje wszystkie kontakty Google; obejmuje to członków rodziny i inne osoby niezwiązane z pracą zapisane na koncie Google. Często zalecamy utworzenie nowej grupy kontaktów Google w ramach konta Google, aby synchronizować tylko kontakty Pipedrive / związane z pracą.
  4. Kliknij opcję Zapisz, aby zsynchronizować swoje osoby kontaktowe z wybraną grupą kontaktów Google.

 

Uwaga — Pierwsza synchronizacja może zająć do pół godziny w zależności od obłożenia serwera.


Jeśli dodajesz nowe kontakty do Google lub Pipedrive po synchronizacji kont, dane zostaną wprowadzone do obu systemów. Nie musisz się martwić o aktualizację obu systemów, ponieważ współpracują one bardzo efektywnie. Jeśli zaktualizujesz jeden system, drugi od razu się o tym dowie.

 

Jakie dane są synchronizowane z moimi kontaktami w Google?

Uwaga — Po włączeniu synchronizacji Pipedrive utworzy nowe pole danych w profilach osób kontaktowych w celu dokumentacji komunikatora i fizycznych adresów osób kontaktowych. 


Pipedrive synchronizuje dane z następujących pól w Google:

  • Nazwa
  • Firma/Organizacja
  • Numery telefonu
  • Adresy e-mail
  • Komunikatory
  • Adres (tylko 1 adres powiązany z osobą, NIE z organizacją)

 

Ważne — Pola własne lub notatki w Pipedrive lub Google nie zostaną zsynchronizowane.

Oto przykład kontaktu synchronizowanego z Pipedrive i Google. Zauważ, jakie dane są synchronizowane, a jakie nie. (Kliknij obraz, aby powiększyć)