Snakk med oss
Status:

Pipedrive

Firmastatistikk og metrikk

Med vår firmastatistikk og metrikk får du mye mer enn bare numre: De hjelper deg også med å lage strategier for salgsprosessen din, slik at du raskt kan forstå hvordan teamet ditt presterer og finne muligheter for forbedring.

 

Avsnitt

1: Konfigurere rapporter

2: Salgsprestasjon

3: Pipelineprestasjon

4: Aktivitetsinnsats

 

1: Konfigurere rapporter

Alle rapporter bør starte med tidsintervallet du ønsker å analysere. Dette kan konfigureres øverst til venstre på statistikksiden din:

Avhengig av rapporten du lager kan du deretter begrense resultatene ned til en bestemt pipeline. Husk at Pipedrive kan støtte flere pipeliner.

Merk: Den eneste rapporten du ikke kan analysere Alle pipeliner i, er Salgsavtalekonvertering-rapporten. Det er fordi Salgsavtalekonvertering analyserer konverteringsfrekvensene til fasene i pipelinen din, og forskjellige pipeliner kan naturligvis inneholde forskjellige faser. Så Salgsavtalekonvertering-rapporten kan bare vise statistikken for én pipeline om gangen.

Etter at du har valgt tidsperiode og pipeline, skal du nå fastsette hvilken type rapport du ønsker, f.eks.  Salgsprestasjon, Pipelineprestasjon eller Aktivitetsinnsats.

Etter at du har bestemt hvilken type rapport du vil kjøre, skal du huske på at du kan utvide det du ser med bare noen få klikk. Du kan klikke på grafen til hver bruker for å se flere detaljer i rapporten. Ønsker du å se flere detaljer enn det som vises i vinduet? Bare klikk på innstillingsikonet i vinduet for å konfigurere hvilke felter du vil se eller ikke se.

Du kan også legge til eller skjule bestemte alternativer i de kronologiske grafene dine:

I tillegg kan enkelte rapporter sorteres etter kolonnene i rapporten:

Til slutt skal du huske på at du kan se flere brukere, faser og enheter i rapportene dine, avhengig av hvilken type rapport du lager:

2: Salgsprestasjon

Med salgsprestasjonsrapportene får du en grunnleggende fremstilling av forholdet mellom vunnede og tapte salgsavtaler. Denne rapporten er også delt inn etter brukere, slik at du kan se hvem som presterer eksepsjonelt eller ikke.

I tillegg kan du under Tapte salgsavtaler se de tapte salgsavtalene dine, og raskt finne frem til de mest vanlige Tapsårsaker. Disse kan konfigureres under Innstillinger > Firmainnstillinger > Tapsårsaker

Alle forhåndskonfigurerte Tapsårsaker får sin egen graf i denne visningen. Hvis du tillater at brukere kan skrive sine egendefinerte tapsårsaker, vil disse vises under Andre.

3: Pipelineprestasjon

Metrikken for pipelineprestasjonen din er kanskje den mest nyttige metrikken du finner i Pipedrive. Den analyserer hvordan teamet ditt presterer i hver fase av pipelinen(e), viser trender og setter alt sammen i praktiske små konverteringsmetrikker.

Metrikk for pipelineprestasjon inkluderer bare dine avsluttede salgsavtaler, og disse kan være tapte eller vunnede. Salgsavtaler som er åpne nå for tiden inkluderes ikke i denne rapporten, ettersom denne rapporten er beregnet på å gi et sammendrag over antall salgsavtaler som er merket som tapt eller vunnet i en hver enkelt fase innen det konfigurerte tidsintervallet.

Hvordan hjelper dette deg?

Ved å observere prosentandelen av salgsavtaler som er vunnet eller tapt i hver fase kan du se hvor bra teamet ditt presterer i hver fase av salgsprosessen. Med dette kan du fastsette hvilke selgere som må forbedre seg, eller hvilke som overgår forventningene og som bør dele "hemmeligheten" sin med resten av teamet. Eller hvis du legger merke til en høyere prosentandel av tapte salgsavtaler i én bestemt fase på tvers av alle brukerne dine, kan det være på tide å finjustere den prosessfasen for hele teamet.

I eksemplet ovenfor kan du se hvordan vi får konverteringsfrekvensene til hver fase. Herfra ser det ut som om de fleste av fasene våre, bortsett fra den første Idé-fasen, presterer ganske bra. Men hva om vi ser nærmere på hvordan Pipedrive-brukerne våre presterer i hver fase?

I eksemplet ovenfor, når vi ser nærmere på den siste fasen i pipelinen vår, kan vi tydelig se at Eva-Liisa Smarjova har en høyere konverteringsfrekvens enn medarbeiderne sine. Så hva er det hun gjør riktig, og som alle andre kan lære fra?

4: Aktivitetsinnsats

Du kan spore aktivitetene teamet ditt utfører og oppretter under Aktivitetsinnsats. Her kan du også se hvor mange aktivitetstyper brukerne dine oppretter eller utfører, og du kan sammenligne dette antallet med firmagjennomsnittet.

Hvordan hjelper dette deg?

Du har bare begrenset innflytelse på resultatet av en salgsavtale. Men det du har innflytelse over, er antall oppgaver du fullfører for å kunne inngå en salgsavtale. Bruk denne metrikken til å holde styr på fullførte/tilføyde aktiviteter, slik at du lett kan se hvor aktivt teamet ditt er.