Skontaktuj się z nami
Status:

Pipedrive

Czy mogę zbiorczo dodać obserwatorów?

Aby to zrobić, możesz użyć następującego rozwiązania:

1. Dodaj kolumnę Identyfikator do widoku listy szans sprzedaży i wyeksportuj listę do programu Excel, jak pokazano tutaj.

2. W Excelu dodaj kolumnę dla obserwatorów szansy sprzedaży / osoby / produktu lub organizacji i podaj oddzielonych przecinkami wszystkich użytkowników, których chcesz dodać jako obserwatorów.

3. Teraz zaimportuj z powrotem plik Excela do Pipedrive, jak wyjaśniono tutaj, korzystając z pola identyfikatora: 

4. Podczas mapowania importu koniecznie korzystaj z pola obserwatora szansy sprzedaży / osoby / produktu lub organizacji po lewej stronie, aby zmapować je do kolumny obserwatora w arkuszu.