Kliknij tu i dowiedz się jak możesz się z nami kontaktować!
Status:

Pipedrive

Wiele lejków sprzedaży i dlaczego z nich korzystać (nie korzystać)

Uwaga: Niektóre czynności wymienione w tym artykule wymagają, aby użytkownik posiadał uprawnienia administratora. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.


Dlaczego korzystać z wielu lejków sprzedaży?

Korzystanie z wielu lejków może być przydatne w niektórych sytuacjach. Na przykład:

  • Pracujesz dla firmy oferującej różne produkty, które mogą wymagać indywidualnych etapów dotyczących praw własności podczas finalizacji transakcji.
  • Sprzedajesz zarówno produkt, jak i usługę, a usługa może mieć dłuższy lejek sprzedaży.
  • Chcesz monitorować dostawę sprzedanych produktów po dokonanej transakcji.

 

Nie należy korzystać z wielu lejków sprzedaży:

  • Aby nadać kategorie szansom sprzedaży według lokalizacji lub branży bądź innych kryteriów, jeśli etapy są takie same (w takiej sytuacji użyj pól własnych).
  • W celu podziału według sprzedawców (dokonuje się to automatycznie w Pipedrive za pomocą pola Właściciel).
  • Podsumowując: korzystaj z wielu lejków sprzedaży, jeśli etapy procesu różnią się, a w przeciwnym razie używaj pól własnych..

 

W ten sposób będziesz widzieć cały lejek w jednym widoku, jeśli zajdzie taka potrzeba, ale możesz również tworzyć filtry, aby wyodrębnić segment. Korzystasz podwójnie. Nie jest możliwe uzyskanie połączonego widoku wszystkich lejków, nawet jeśli nazwy etapów są takie same. Są to wciąż oddzielne lejki i etapy w systemie.


Jak konfigurować wiele lejków sprzedaży

Nie wiesz, jakie etapy skonfigurować? Kliknij tutaj, aby uzyskać wskazówki dotyczące ustawienia właściwych etapów dla Twojej firmy.


Aby dodać nowy lejek sprzedaży​

  1. Przejdź do opcji Ustawienia > Lejki sprzedaży, aby dostosować lejki.
  2. Kliknij opcję Dodaj nowy lejek w prawym górnym rogu. Otwiera się ekran dodawania nowego lejka, gdzie musisz nadać nazwę lejkowi.
  3. Wprowadź nazwę lejka.
  4. Kliknij opcję Zapisz, aby zapisać nowy lejek.

 

Lejek zostaje dodany do Twojego konta; możesz teraz dodać etapy do lejka.