Nasıl iletişime geçeceğinizi öğrenmek için buraya tıklayın!
Status:

Pipedrive

Raporlar: Etkinlikler İçin Harcanan Çaba

Etkinlik tabanlı satış sisteminde, belirli çabaların müşterilerinizle başarılı anlaşmalar bağlamada ne kadar etkili olduğunun doğru şekilde takibi için kullanıcıların anlaşmalara sürekli etkinlik eklemesi ve bunları tamamlaması gerekir.
Pipedrive, bu bilgilerin etkili takibi için bu önemli eylemlere yönelik bir dizi rapor sağlamıştır.

Eklenen etkinlikler

Bu rapor, belirli bir zaman diliminde Pipedrive hesabına eklenen tüm etkinlikleri gösterir ve bunlar kullanıcıya veya etkinlik türüne göre sıralanabilir.
Özellikle hesabınızdaki bir kullanıcının ne sıklıkla satış etkinliklerini veritabanına eklediğini veya satış sürecinizde belirli bir türdeki etkinliğin çok daha fazla sayıda örneğinin olup olmadığını ölçmek için önerilir.

Bu rapor şu şekillerde ayarlanabilir...

 • Kullanıcılara göre: Belirli etkinlikleri hangi kullanıcıların eklediğini görebilirsiniz.
 • Kullanıcılara göre zaman içinde: Kullanıcılar tarafından belirli bir zaman diliminde eklenen etkinlikleri görebilirsiniz.
 • Türlere göre: En sık hangi etkinlik türlerinin eklendiğini görebilirsiniz.
 • Türlere göre zaman içinde: Belirli bir zaman diliminde eklenen etkinlik türlerini görebilirsiniz. 

how_many_activities_were_added.png

Tamamlanan etkinlikler

Bu rapor, Pipedrive hesabınızda belirli bir zaman diliminde Bitti olarak işaretlenmiş tüm etkinlikleri gösterdiği için, Eklenen etkinlikler raporuyla birlikte alınır ve kullanıcıya veya etkinlik türüne göre sıralanabilir.
Kullanıcılarınızın programlanmış etkinliklerini ne kadar hızlı alıp bunları tamamlandı olarak işaretlediklerini ölçmek için önerilir.

Bu rapor şu şekillerde ayarlanabilir...

 • Kullanıcılara göre: Hangi kullanıcıların özel etkinliklerini hesapta Bitti olarak işaretlediğini görebilirsiniz.
 • Kullanıcılara göre zaman içinde: Kullanıcılar tarafından belirli bir zaman diliminde Bitti olarak işaretlenen etkinlikleri görebilirsiniz.
 • Türlere göre: En sık hangi etkinlik türlerinin Bitti olarak işaretlendiğini görebilirsiniz.
 • Türlere göre zaman içinde: Belirli bir zaman diliminde tamamlanan etkinlik türlerini görebilirsiniz. 


how_many_activities_were_completed.png

Gönderilen e-postalar

Bu rapor, Pipedrive uygulamasından gönderilmiş e-postalarla ilgili bilgiler gösterir.
Özellikle hesabınızdaki bir kullanıcının satış etkinliklerini ne sıklıkla veritabanına eklediğini veya belirli bir türdeki etkinliğin satış sürecinizde çok daha fazla sayıda örneğinin olup olmadığını ölçmek için önerilir.

Bu rapor şu şekillerde ayarlanabilir...

 • Kullanıcılara göre: Hangi kullanıcıların Pipedrive'da e-posta aldığını ve bu e-postaların anlaşmalarla, kişilerle veya bunların ikisiyle birden ilişkili olup olmadığını görebilirsiniz.
 • Kullanıcılara göre zaman içinde: Kullanıcıların Pipedrive uygulaması içinde belirli bir zaman diliminde ne sıklıkla e-posta aldığını görebilirsiniz.


emails_sent.png

Alınan e-postalar

Bu rapor bir kullanıcının belirli bir süre içinde Pipedrive hesabına gelen e-postaları gösterir ve kullanıcıya veya etkinlik türüne göre sıralanabilir.
Özellikle bir kullanıcının Pipedrive'da ne sıklıkla e-posta aldığını ve bu e-postaların bir anlaşma veya kişi ile ilişkili olup olmadığını ölçer.

Bu rapor şu şekillerde ayarlanabilir...

 • Kullanıcılara göre: hangi kullanıcıların Pipedrive'da e-posta aldığını ve bu e-postaların anlaşmalar, kişiler veya bunların ikisiyle birden ilişikili olup olmadığını görmek için.
 • Kullanıcılara göre zaman içinde: kullanıcıların Pipedrive uygulaması içinde belirli bir zaman diliminde ne sıklıkla e-posta aldığını görmek için.


emails_received.png