Kliknij tu i dowiedz się jak możesz się z nami kontaktować!
Status:

Pipedrive

Jak dodawać powiązane Osoby lub Organizacje do szansy sprzedaży

Uwaga: ta akcja jest dostępna wyłącznie dla administratorów.

Możesz chcieć powiązać umowę z więcej niż jedną Osobą lub Organizacją na swoim koncie Pipedrive.
W sytuacjach, gdy szansa sprzedaży ma więcej niż jedną powiązaną Osobę lub Organizację, sugerujemy utworzenie pola własnego o typie Osoby lub Organizacji, w zależności od potrzeb, tak aby umożliwić odniesienie do danych.

Aby to zrobić…

  • Przejdź do Ustawienia > Pola własne na swoim koncie Pipedrive.
  • Kliknij Dodaj pole i wybierz typ pola, które chcesz dodać do konta. W tej sytuacji zalecamy wybór pola typu Organizacja lub Osoba w zależności od potrzeb. W tym przykładzie wybierzemy pole typu Organizacja.


create_custom_field.png

  • Podaj nazwę dla tego pola i naciśnij Zapisz (Save), aby zakończyć tworzenie pola. Pole w tym przykładzie ma nazwę „Powiązana organizacja”.
  • Przejdź do Widoku szczegółowego jednej z szans sprzedaży na Twoim koncie Pipedrive.
  • Po przejściu do sekcji SZCZEGÓŁÓW (DETAILS) Widoku szczegółowego szansy sprzedaży odnajdziesz nowo utworzone pole własne.
  • Wprowadź nazwę drugiej organizacji, którą chcesz powiązać z tą szansą sprzedaży. W tym przykładzie łączymy tę szansę sprzedaży z „Drugą organizacją”.

fill_custom_field.png

  • Po ustawieniu organizacja ta zostanie powiązana z tą szansą sprzedaży.
  • Aby znaleźć to powiązanie, przejdź do Widoku szczegółowego kontaktu o nazwie „Druga organizacja”. Powiązaną szansę sprzedaży znajdziesz w sekcji SZANSE SPRZEDAŻY (DEALS).


related.png

Teraz będziesz w stanie skutecznie śledzić transakcje związane, ale nie bezpośrednio powiązane z daną organizacją.
Ta sama funkcja może być skonfigurowana do powiązanych informacji wielu pozycji w Pipedrive — od Osób powiązanych z Szansą sprzedaży, przez Użytkowników powiązanych z Kontaktem, po Organizacje powiązane z Produktem.