Kliknij tu i dowiedz się jak możesz się z nami kontaktować!
Status:

Pipedrive

Raporty: Wyniki lejka

Zrozumienie wyników szans sprzedaży w twoim lejku, a więc to, kiedy się je zamyka i kiedy traci, może mieć ogromne znaczenie. 
Aby skutecznie śledzić te informacje, Pipedrive posiada szereg raportów dotyczących monitorowania tych kluczowych działań.

Rozpoczęte szanse sprzedaży

Wyświetla liczbę rozpoczętych na koncie szans sprzedaży oraz bieżący status każdej szansy i dowolne produkty z nią powiązane. 
Zalecany w celu poznania, którzy użytkownicy dodają najwięcej szans sprzedaży i jaka jest wartość tych szans, aby zidentyfikować najbardziej ambitnych sprzedawców.  

Ten raport można dostosować...

 • Wg użytkowników, aby zobaczyć, którzy użytkownicy najczęściej tworzą na koncie nowe szanse.
 • Wg użytkowników w czasie, aby zobaczyć, którzy użytkownicy najczęściej tworzą na koncie nowe szanse w określonym przedziale czasowym.
 • Wg bieżącego statusu na przestrzeni czasu, aby zobaczyć bieżący status szans rozpoczętych na koncie, w określonym przedziale czasu.

Jeżeli masz dostęp do funkcji Produkty, możesz też dostosować...

 • Wg produktów, aby zobaczyć, jakie produkty są związane z szansami rozpoczętymi na twoim koncie.
 • Wg produktów w czasie, aby sprawdzić wydajność określonych produktów w czasie na podstawie ich związku z zamykanymi na koncie szansami sprzedaży.

 

deal_started.png

Postęp szansy sprzedaży

Wyświetla liczbę szans sprzedaży wprowadzonych na każdym etapie twojego lejka z podziałem na każdy etap lub na użytkownika, który je wprowadził.
Opcja zalecana w celu sprawdzenia, czy szanse sprzedaży tkwią w miejscu w ramach danego etapu lejka sprzedażowego i ustalenia ewentualnych zmian, jakie należy wnieść, aby poprawić proces. 

Ten raport można dostosować...

 • Wg etapów, aby zobaczyć, na jakim etapie były szanse na twoim koncie na drodze do ich zamknięcia.
 • Wg etapów w czasie, aby zobaczyć, na jakim etapie były szanse na twoim koncie w określonym przedziale czasowym.
 • Wg użytkowników, aby zobaczyć, którzy użytkownicy najczęściej przenosili szanse do następnego etapu lejka sprzedażowego.
 • Wg użytkowników w czasie, aby zobaczyć, którzy użytkownicy najczęściej przenosili szanse do następnego etapu lejka sprzedażowego w określonym przedziale czasowym.

deal_progress.png

Szybkość szansy sprzedaży

Wyświetla średni czas, jaki upłynął od chwili utworzenia szansy sprzedaży do momentu, aż zostanie oznaczona jako ZREALIZOWANA lub STRACONA.
Zalecana w celu sprawdzenia, jak skuteczni są użytkownicy lub procesy w szybkim zamykaniu szans sprzedaży. Opcja uważana za najbardziej użyteczny raport.

Ten raport można dostosować...

 • Wg etapów, aby zobaczyć, ile czasu potrzeba na zamknięcie szansy na twoim koncie w zależności od czasu spędzonego na każdym etapie lejka sprzedażowego.
 • Wg etapów w czasie, aby zobaczyć, ile czasu potrzeba na zamknięcie szansy na twoim koncie w określonym przedziale czasowym, w zależności od czasu spędzonego na każdym etapie lejka sprzedażowego.
 • Wg użytkowników, aby zobaczyć ile czasu zajmuje użytkownikom twojego konta przeprowadzenie szansy sprzedaży przez każdy etap lejka.
 • Wg użytkowników w czasie, aby zobaczyć ile czasu zajmuje użytkownikom twojego konta przeprowadzenie szansy sprzedaży przez każdy etap lejka w określonym przedziale czasu.

deal_velocity.png

Przejście do kolejnego etapu sprzedaży

Wyświetla liczbę szans sprzedaży przeniesionych z pierwszego do ostatniego etapu lejka w porównaniu do szans oznaczonych jako ZREALIZOWANE lub STRACONE.
Zalecana w celu sprawdzenia ile szans jest traconych na określonym etapie lejka, co umożliwia wprowadzenie odpowiednich zmian.

Ten raport można dostosować...

 • Wg etapów, aby zobaczyć, jak często twoje szanse sprzedaży zmieniają status z OTWARTEGO na ZAMKNIĘTY na podstawie postępu, jaki robią podczas przejścia przez wszystkie etapy lejka.
 • Wg etapów w czasie, aby zobaczyć, jak często twoje szanse sprzedaży zmieniają status z OTWARTEGO na ZAMKNIĘTY w określonym przedziale czasu, na podstawie postępu, jaki robią podczas przejścia przez wszystkie etapy lejka.
 • Wg użytkowników, aby zobaczyć skuteczność użytkowników twojego konta w zmienianiu statusu szans z OTWARTEGO na ZAMKNIĘTY na poszczególnych etapach lejka.
 • Wg użytkowników w czasie, aby zobaczyć skuteczność użytkowników twojego konta w zmienianiu statusu szans z OTWARTEGO na ZAMKNIĘTY w określonym przedziale czasu, na poszczególnych etapach lejka.

deal_conversion.png