Kliknij tu i dowiedz się jak możesz się z nami kontaktować!
Status:

Pipedrive

Funkcja nieaktywności

Uwaga: Niektóre czynności wymienione w tym artykule wymagają, aby użytkownik posiadał uprawnienia administratora. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

 

Funkcja nieaktywności służy do wskazywania szans sprzedaży, które charakteryzują się brakiem działań przez dłuższy okres czasu. Po włączeniu i konfiguracji tej funkcji nieaktywne szanse sprzedaży będą podświetlone na czerwono w lejku sprzedaży.Funkcję można łatwo spersonalizować i ustawić tak, aby szanse stawały się nieaktywne po upływie określonej liczby dni, a także można skonfigurować czas trwania każdego etapu w lejku sprzedaży.

Uwaga: Aby zacząć korzystać z funkcji nieaktywności, musisz włączyć ją w Ustawieniach w sekcji Funkcje. Potrzebne są do tego uprawnienia administratora.


Funkcja nieaktywności

 

Konfiguracja funkcji nieaktywności

Aby zdefiniować okresy nieaktywności dla etapów lejka sprzedaży:

  1. Przejdź do opcji Ustawienia > Lejki sprzedaży. Otworzy się strona Dostosuj etapy sprzedaży.
  2. Kliknij nazwę etapu sprzedaży w lejku. Otworzy się okno dialogowe edycji etapu.
  3. Ustaw opcję nieaktywności szansy sprzedaży na Wł. w celu włączenia funkcji nieaktywności dla tego etapu.
  4. Określ liczbę dni, po których szansa sprzedaży ma być oznaczona jako nieaktywna w opcji „wyświetl jako nieaktywną po”.
  5. W powyższym przykładzie każda szansa bez aktywności przez 5 dni w etapie Pomysłu będzie wyświetlana jako nieaktywna w widoku lejka.
  6. Kliknij opcję Zapisz, aby zapisać ustawienia.

 

Dlaczego moje szanse sprzedaży z następnym działaniem w dalekiej przyszłości wciąż stają się nieaktywne w lejku?

Funkcja nieaktywności nie uwzględnia daty kolejnego działania. Jeśli data kolejnego działania jest tak odległa, że szansa może stać się nieaktywna, sugerujemy oznaczenie szansy jako utraconej po zaplanowaniu kolejnego działania. Można określić powód utraty szansy, aby później łatwo filtrować utracone szanse. Oznaczenie szansy jako utraconej nie ma wpływu na zaplanowane działanie. Gdy nadejdzie czas, otrzymasz stosowne powiadomienie. Możesz to później sprawdzić i jeśli odpowiedź będzie pozytywna, możesz łatwo otworzyć szansę sprzedaży ponownie. Jeśli odpowiedź nie jest pozytywna, szansa może pozostać utracona. W ten sposób utrzymujesz porządek w lejku sprzedaży i możesz skupić się na realizowanych szansach.

 

Nieaktywna! Co teraz zrobić?! (Przykład nieaktywnej szansy sprzedaży)

Jeśli upłynęła data nieaktywności szansy, zostanie ona podświetlona na czerwono w widoku lejka. Jeśli szansa sprzedaży jest nieaktywna, zaplanuj nowe działanie, aby ją ponownie aktywować.

Uwaga: Również edycja szczegółowych danych szansy sprzedaży (pól własnych, oczekiwanej daty zamknięcia, wartości itp.) ponownie uruchomi cykl nieaktywności i usunie czerwone podświetlenie.


Zobacz przykład poniżej: