Skontaktuj się z nami
Status:

Pipedrive

Jak eksportować dane z Pipedrive

Eksport danych z Pipedrive jest niezwykle łatwy!

Najpierw przejdź do swoich ustawień, a następnie kliknij kartę Eksport po lewej stronie.

Wyświetli się następująca strona:

W górnym menu wybierz, co chcesz eksportować — opcje aktualnie dostępne to: szanse sprzedaży, organizacje, osoby, produkty, działania i notatki. Jeśli chcesz eksportować wiele różnych kategorii, najlepiej eksportować każdą z osobna tutaj lub łącznie z widoku listy.

Po wybraniu elementów do eksportu kliknij CSV lub Excel w zależności od tego, co aktualnie eksportujesz.

Plik eksportu wyświetli się na liście plików eksportu gotowych do pobrania z zielonym przyciskiem Pobierz po prawej stronie:

 Teraz wystarczy jedynie pobrać plik!