Skontaktuj się z nami
Status:

Pipedrive

Importowanie z poprzedniego systemu CRM (migracja Import2)

Uwaga: Niektóre czynności wymienione w tym artykule wymagają, aby użytkownik posiadał uprawnienia administratora. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

 

Jak to działa
Jeśli migrujesz dane z innego systemu CRM do Pipedrive, można to zrobić w łatwy sposób. Za pośrednictwem dostawcy zewnętrznego Import2 możesz zlecić to zadanie komuś innemu. Za pomocą kilku kliknięć sesja migracji rozpocznie się między poprzednim oprogramowaniem a Pipedrive.

W zależności od ilości danych czas trwania procesu migracji może się różnić. Sugerujemy przyjęcie założenia, że potrwa to do 24 godzin.

 
Jak korzystać z narzędzia migracji Import2:

 1. Przejdź do opcji Ustawienia > Importuj dane.
 2. Kliknij opcję Importuj z innego oprogramowania.
 3. Kliknij nazwę oprogramowania, z którego chcesz importować dane. Nastąpi przekierowanie na stronę Import2.
 4. Wprowadź nazwę użytkownika / adres e-mail i hasło odpowiedniego oprogramowania; jest to ta sama nazwa użytkownika / adres e-mail i hasło, które zostałyby użyte do zalogowania się do poprzedniego oprogramowania.
 5. Kliknij opcję Testuj połączenie, aby przeprowadzić test połączenia.
 6. Kliknij opcję Rozpocznij import, aby rozpocząć import. Strona Import2 otwiera się, wyświetlając szczegóły i status importu.

Obsługiwane systemy CRM

Aktualnie można przeprowadzać migrację za pomocą Import2 z poniższych systemów:

 1. Base CRM
 2. Batchbook
 3. Capsule CRM
 4. Close.io
 5. Highrise
 6. Mazimizer NetSuite CRM
 7. Nimble
 8. Nutshell
 9. Pipedrive (tak, możesz importować z Pipedrive do Pipedrive)
 10. PipelineDeals
 11. Redtail CRM
 12. Sage
 13. ACT!
 14. Salesforce
 15. Salelogix
 16. SugarCRM
 17. ZohoCRM
 18. Infusionsoft
 19. Insightly
 20. MS Dynamics CRM
 21. Onepage
 22. Relate IQ
 23. Solve

Ograniczenia Import2

 1. Maksymalny rozmiar importu: 100 000 rekordów (http://www.import2.com/questions/134-what-is-a-record-in-import2-terminology)
 2. Dostępne dla wszystkich użytkowników niezależnie od statusu rozliczeniowego konta (próbne i płatne)
 3. Użytkownicy mogą uzyskać do 5 mapowań pól własnych bezpłatnie (ale tylko po zakończeniu wstępnej sesji importu)
 4. Obsługiwane są liczne sesje importu dla jednego konta 
 5. Indywidualne dostosowanie importu nie jest obsługiwane (wymagane opłaty)
 6. Kanały wsparcia Import2:help@import2.com (wsparcie mailowe)
 7. www.import2.com/my_import (strona statusu importu z formularzem kontaktowym)
 8. calendar.import2.com (zaplanuj rozmowę telefoniczną z ekspertem ds. migracji danych)
 9. Często zadawane pytania dotyczące Import2 (ogólne): http://www.import2.com/questions
 10. Często zadawane pytania dotyczące Import2 (związane z importami do Pipedrive)http://www.import2.com/questions/t/pipedrive-import