Kliknij tu i dowiedz się jak możesz się z nami kontaktować!
Status:

Pipedrive

Cele

Cele pozwalają monitorować postępy zespołu w ich realizacji i zapewnić, że zespół zawsze i na czas osiąga wyniki napędzające rozwój firmy. W aplikacji Pipedrive funkcja Cele umożliwia monitorowanie na różne sposoby, dając najlepszy wgląd w postępy.

Aby utworzyć cele w Pipedrive...

 • Otwórz Ustawienia > Cele
 • Kliknij przycisk Dodaj cel.
 • Z wyświetlonej listy wybierz rodzaj celu, który chcesz monitorować.

  Goals.png 

 • Określ szczegóły celu, który chcesz monitorować, a następnie kliknij przycisk Zapisz

  Screen_Shot_2017-11-13_at_1.46.48_PM.png

W powyższym przypadku Zwykły użytkownik 1 musiałby rocznie wprowadzać szanse o wartości 11 010 101 EUR do pierwszego etapu lejka sprzedaży.
Wygląda na to, że powinien wziąć się do roboty!

Uwaga: „Wartość postępujących szans sprzedaży” i „Wartość zamkniętych szans sprzedaży” monitorują wyłącznie szanse wycenione w określonej walucie. Przykładowo: wyznaczasz cel uzyskania szans sprzedaży o wartości 100 GBP, a następnie uzyskujesz jedną szansę o wartości 1000 USD, wyznaczony cel nie zostanie osiągnięty.

Wyznaczając cele, należy uwzględnić ramy czasowe dla realizacji celu.

 • Tygodnie zaczynają się w pierwszym dniu tygodnia roboczego.
 • Miesiące zaczynają się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego i kończą się ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.
 • Rok jest rokiem kalendarzowym zaczynającym się pierwszego dnia miesiąca, w którym cel jest wyznaczony.

Po wyznaczeniu celów można je monitorować w opcji Ustawienia > Cele.
Administratorzy konta Pipedrive mogą monitorować wszystkie cele wyznaczone na koncie firmy.
Zwykli użytkownicy mogą monitorować wyłącznie własne cele.


Uwaga: Postęp w realizacji celów jest zapisywany wyłącznie na podstawie działań użytkownika w aplikacji Pipedrive i nie może być zmieniany w żaden sposób.

W odniesieniu do celów związanych z etapami lejka sprzedaży dostępny jest wykres kołowy obok nazwy etapu w lejku sprzedaży. Pozwala to szybko sprawdzić, ile zostało już zrobione oraz ile jeszcze trzeba zrobić, aby osiągnąć wyznaczony cel. 

goal_track_pipeline.png

Uwaga: Aby pozwolić na różnice w procesach i oczekiwaniach sprzedażowych, cele są indywidualne i nie mogą być wyznaczane dla grup ani zespołów. Aby wyznaczyć cel dla grupy ludzi, ten sam cel musi być wyznaczony odrębnie dla każdej osoby w grupie.