Kliknij tu i dowiedz się jak możesz się z nami kontaktować!
Status:

Pipedrive

Jak zorganizowane są Twoje dane

  


Niezależnie od tego, w jaki sposób nazwiesz swoje szanse sprzedaży, potencjalnych klientów lub okazje, w rzeczywistym świecie za nimi będą stać osoby, z którymi trzeba porozmawiać, aby zapewnić sobie wzrost sprzedaży. Osoby te mogą być samodzielnymi jednostkami lub przedstawicielami różnych organizacji.
W jaki zatem sposób przedstawiać wszystkie dane kontaktowe w Pipedrive oraz monitorować działania i procesy związane z osobą kontaktową? • Osoby kontaktowe oraz Organizacje to profile skrywające ważne informacje dotyczące Kontaktu, takie jak numery telefonów czy adresy e-mail.
 • Szanse sprzedaży to konkretne transakcje, które zawierasz z Kontaktami, takie jak realizacja sprzedaży lub uzgadnianie warunków umownych. Szanse sprzedaży są monitorowane poprzez etapy lejka sprzedaży i wykorzystuje się je do dokumentacji wszystkich działań podjętych w celu realizacji sprzedaży.
 • Działania : zaplanowane zadania konieczne do zamknięcia sprzedaży, mogą być powiązane z osobami, organizacjami lub szansami sprzedaży
 • Adres e-mail to adres, z którego prowadzisz korespondencję z Osobami kontaktowymi z danej Organizacji na temat Szansy sprzedaży.

 

Osoby kontaktowe

people.png

są to konkretni klienci, którym sprzedajesz usługi przez Pipedrive. Osoby kontaktowe są podstawą procesu sprzedaży, a każda informacja dotycząca każdego kontaktu, jak na przykład harmonogramy działań lub adresy e-mail, jest monitorowana w Widoku szczegółów związanym z taką Osobą kontaktową.

person_list_view.png


Organizacje (Kontakty)

organizations.png

W Pipedrive Organizacje to większe kolekcje danych. Wszystkie Osoby kontaktowe powiązane z Organizacją można znaleźć na liście znajdującej się na stronie Widoku szczegółowego, uzupełnionej o Uwagi lub Działania dotyczące Osób kontaktowych / Szans sprzedaży powiązanych z Organizacją.

 • Organizacje to firmy, w których pracują twoje Osoby kontaktowe, a przypisane im pola zawierają dane takie, jak adres e-mail lub branża.
 • Organizacje mogą zawierać wiele Osób kontaktowych.
 • Dla Organizacji można jednocześnie otwierać wiele szans sprzedaży.
 • Organizacje mogą być powiązane z innymi organizacjami.
 • Organizacje można synchronizować z Kontaktami Googlezaimportowanymi z poprzedniego systemu CRM lub z pliku CSV bądź XLS..

org_list_view.png

Szanse sprzedaży

deals.png

W Pipedrive, trwająca transakcja zawierana z Osobą kontaktową lub Organizacją jest określana jako szansa sprzedaży, która jest przetwarzana na wszystkich etapach twojego lejka aż do chwili, kiedy zostaje ZAMKNIĘTA lub STRACONA.

Szanse sprzedaży zawierają wszystkie działania podjęte w celu realizacji sprzedaży. Szanse sprzedaży pobierają też wszelkie informacje dotyczące Osób kontaktowych lub Organizacji, z którymi są powiązane. Dane te znajdują się w Widoku szczegółów szansy sprzedaży. 

 • Szanse sprzedaży można powiązać z Osobą kontaktową, Organizacją lub z obiema opcjami!
 • Szanse sprzedaży monitorują wszystkie wydarzenia i działania dotyczące twojego procesu sprzedaży.
 • Ponieważ szansa sprzedaży jest powiązana z osobą kontaktową, wszystkie działania dotyczące szansy sprzedaży będą również powiązana z taką osobą/organizacją.
 • Szanse sprzedaży można zaimportować z poprzedniego systemu CRM lub z pliku CSV lub XLS.
 • Postęp szans sprzedaży można monitorować na koncie użytkownika, w opcji Statystyki

pipeline.png

 

Działania

activities.png

Wszystkie działania podjęte w celu realizacji sprzedaży. Może to być rozmowa telefoniczna, spotkanie, a nawet rytualne przejście po rozżarzonych węglach. Cokolwiek to jest, możesz to zaplanować w związku z daną Osobą kontaktową, Organizacją i/lub Szansą sprzedaży.
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji dotyczących Działań.

add_activity.png

activity_in_the_detail_view.png


Adres e-mail

mail.png

Nie jest zaskoczeniem fakt, że wiadomości e-mail są rodzajem konwersacji prowadzonej z osobą kontaktową na temat szansy sprzedaży, od uporządkowania myśli w celu rozpoczęcia dialogu, po nadanie ostatnich szlifów zamykanej szansie sprzedaży.
Twoja skrzynka pocztowa Pipedrive zawiera wszystkie wiadomości e-mail, które postanowisz przechowywać w aplikacji.

Dzięki opcji Integracja poczty e-mail można monitorować każdą wymianę wiadomości e-mail, a także przypisane jej Osoby kontaktowe oraz Szanse sprzedaży.

 • Jeśli Osoba kontaktowa istnieje w systemie Pipedrive, wiadomość e-mail zostanie z nią powiązana. Jeśli Osoba kontaktowa nie istnieje w systemie Pipedrive, wiadomość e-mail wygeneruje nową Osobę kontaktową i powiąże z nią wątek e-mail.
 • Odpowiedzi od osób kontaktowych można przesyłać dalej do skrzynki pocztowej Pipedrive, a Pipedrive udokumentuje te wiadomości w tym samym wątku e-mail jako odpowiedź od klienta.
 • Załączniki do wiadomości e-mail są dostępne w każdym miejscu, z którym e-mail jest powiązany, a także w zakładce Pliki na każdej stronie szczegółowej.
 • Jeśli szansa sprzedaży jest otwarta dla osoby kontaktowej, do której wysłano wiadomość e-mail, Pipedrive powiąże wątek e-mail z tą osobą kontaktową oraz z otwartą szansą sprzedaży

  Uwaga:
   Jeśli dla Osoby kontaktowej, do której wysłano wiadomość e-mail jest otwartych wiele szans sprzedaży, Pipedrive wyświetli listę wszystkich otwartych szans sprzedaży dla tej Osoby w celu powiązania treści wiadomości z właściwą szansą.


mail_in_email.png

mail_detail_view.png